ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТЕНДЕНЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЯКІСНОГО ПРОГНОЗУ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

2020;
: pp. 30-34
1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка», Україна
4
Краківська політехніка ім. Тадеуша Костюшки, Польща

Розглянуто задачу дослідження стану розвитку кібербезпеки та складових елементів глобального індексу кібербезпеки в Україні. Об’єктом дослідження є методи прогнозування досліджуваного показника глобального індексу кібербезпеки в Україні на основі методів екстраполяції тенденції по одному динамічному ряду. Мета роботи – застосування методів прогнозування для побудова якісного прогнозу глобального індексу кібербезпеки в Україні. Завдання роботи - побудова прогнозу глобального індексу кібербезпеки на основі середнього абсолютного приросту; побудова прогнозу глобального індексу кібербезпеки на основі середнього коефіцієнту росту; побудова прогнозу глобального індексу кібербезпеки на основі плинної середньої; проведення оцінки якості прогнозу кожного методу та порівняння їх між собою, з метою вибору кращого.

Вибрано показник, який дає змогу характеризувати стан розвитку кібербезпеки в Україні – глобальний індекс кібербезпеки. Описано особливість глобального показника кібербезпеки, розглянуто його наповнення, тобто всі складові, на основі яких він будується і які його формують. За допомогою офіційних звітів, які сформовані міжнародним союзом телекомунікацій, що розташований у Швейцарії, було сформовано сукупність значень українського глобального індексу кібербезпеки за п’ять років. На основі даних періоду 2014-2018 років, було розроблено прогнозні значення глобального індексу кібербезпеки України на 2019 та 2020 роки. Побудова якісного прогнозу глобального індексу кібербезпеки була здійснена на основі бази простих методів екстраполяції тенденції. Дана база методів включає в себе такі методи: метод екстраполяції тенденції на основі  середнього абсолютного приросту, метод екстраполяції тенденції на основі  середнього коефіцієнту росту, метод екстраполяції тенденції на основі плинної середньої. Для якісного та кількісного порівняння результатів кожного методу та визначення кращого з них, було реалізовано метод екс-пост прогнозування. Здійснено порівняння отриманих значень та побудовано діаграму майбутнього розвитку подій.

Отримані результати дають підстави сподіватись на покращення рівня глобального індексу кібербезпеки в Україні при умові збереження існуючих тенденцій розвитку сфери кібербезпеки в державі.

[1] Committed to connecting the world [Online]. Available: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/ Pages/global-cybersecurity-index.aspx

[2] Global Cybersecurity Index (GCI), 2017. [Online]. Available: https://www.itu.int/en/ITU-D/ Cybersecurity/Documents/Global%20Cybersecurity%20Index%202017%20Report%20version%202.pdf

[3] Global Cybersecurity Index, 2017. International Telecommunication Union. [Online]. Available: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf

[4] ITU is the United Nations specialized agency for information and communication technologies – ICTs. [Online]. Available: https://www.itu.int/en/about/ Pages/overview.aspx 

[5] I. Voronenko, “Indicators for monitoring the development of the information and telecommunication technologies market”, Scientific Bulletin the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Series: Economics, Agricultural Management, Business, 2018.

[6] I. Voronenko, “Key indicators of national security as a component of digital economy development”, in Proc. 7th International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students, “Current problems of modern technologies”, Ternopil, 28–29 November 2018.

[7] I. Diorditsa, The concept and content of the national cybersecurity system [Online]. Available: http://goal-int.org/ponyattya-ta-zmist-nacionalnoi-sistemi-kiberbezpeki/

[8] V. Zalunin, “Indexes and indicators of economic security of the enterprise”, Innovative economy, no.3, pp.325–328, 2013.

[9] V. Lipkan, National security of Ukraine: tutorial. 2nd ed., Kyiv, 2009.

[10] V. Lipkan, National and international security in definitions and concepts. 2nd ed., Kyiv, 2008.

[11] V. Martynenko, “Prediction tendencies of Ukraine economic security development taking into account influence of globalization factors”, Collection of scientific papers of the National University of the Ukraine State Tax Service, no.1, 2013, pp. 1381–49.

[12] V. Martyniuk, “Assessment of the national economy state on the basis of the integral index of the state economic security”, Economics, Management, Entrepreneurship, no.25, pp.179 – 187, 2013.

[13] S. Melnyk, “Actual trends in cybercrime prevention as part of the country's cybersecurity strategy”, Collection materials of scientific-practical conference “Information Security: Challenges and Threats of Modernity”, Kyiv, April 5, 2013, 416 p.

[14] S. Dziubyk, Foundations of economic theory: tutorial. 3rd ed., Kyiv, 2014.

[15] O. Polotaj, “Construction and evaluation of innovative segment prediction of Ukraine economic security”, Market infrastructure Electronic scientific and practical journal, no.15, pp.209–215, 2018.

[16] O. Polotaj, “Prediction an integrated innovative indicator of economic information security”, Information security, vol.21, no.2, pp.201–206, 2015.

https://doi.org/10.18372/2225-5036.21.8739

[17] I. Timkin, Structural and functional characteristics of the Ukraine national security system. [Online]. Available: er.nau.edu.ua

[18] O. Trofymenko, “Legislative framework for cybersecurity of the state”, proc of 2nd all-Ukrainian Research Practice Conference “Cybersecurity in Ukraine: Legal and Organizational Issues”, Odesa, November 17, 2017, pp.55–56.

[19] O. Trofymenko, Ya. Dubovoi, “Evolution of views on information wars in the information society era”, Comparative and analytical law: an electronic scientific professional publication, Uzhhorod, no.1, pp.189–192, 2017.

[20] O. Trofymenko, Ya. Dubovoi, “Regarding the legal potential of safe functioning of cyberspace”, proceedings of 3rd All-Ukrainian Sciences-Practical Conference “Cybersecurity in Ukraine: Legal and Organizational Issues”, Odesa, November 30, 2018, pp.5–7.