Анатолій Ранський

Вінницький національний технічний університет
Research interests: 

Синтез та дослідження Нітроген-, Оксиген- та Сульфурвмісних органічних речовин та реакцій їх комплексоутворення з 3d- та 4f-металами в органіних та водно-органічних розчинниках.
Розробка наукових основ ресурсо- та енергозберігаючих технологій та знешкодження екологічно небезпечних промислових відходів.
Низько-температурний піроліз твердих побутових відходів.

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»