ІЧ-спектроскопія

Олігомер з кінцевими ненасиченими подвійними зв’язками на основі epidian 5 та етилакрилової кислоти

З використанням епоксидної смоли Epidian 5 та етилакрилової кислоти отримано олігомер з кінцевими ненасиченими подвійними зв’язками (ненасичений олігомер, НО). Вивчено вплив природи каталізатора, температури та тривалості процесу на перебіг реакції між смолою та кис-лотою. Запропоновано методику синтезу НО. НО охарактеризовано хімічним та ІЧ-спектроскопічним методами дослідження. НО вивчено в процесах структурування з олігоестеракрилатами ГТМ-3 й МГФ-9 та ненасиченим поліестром ПЕ-246. З метою одержання структурнозабарвлених плівок додатково використані ненасичені азобарвники.

Термоокиснювальна регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив

Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад відпрацьованих мінеральних моторних олив М-10ДМ та NORMAL 15W40, а також фракцій, одержаних внаслідок їх термоокиснювальної регенерації. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та рентгенофлуоресцентного аналізу відпрацьованих олив та одержаних фракцій. Описано зміну складу і властивостей регенерованих олив внаслідок термоокиснювальної регенерації.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 3. інден-кумаронові смоли з метакрилатними фрагментами

З використанням легкої фракції кам’яно-вугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423-463 К, з додаванням метилметакрилатy розроблено метод одержання інден-кумаронових смол з метакрилатними фрагментами (CIRM). CIRM отримано за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор 2,2’-азобіс(2-метил-пропіонітрилу). Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід, температуру розм‘якшення та молекулярну масу CIRM. Структуру синтезованих CIRM підтверджено ІЧ- та ЯМР-спектроскопічними дослідженнями.