Видалення метиленового синього адсорбцією на активованому вугіллі одержаного з сільськогосподарських відходів під дією активованого мікрохвилями кон

2019;
: cc. 365 - 371
1
Department of Petrochemistry and Process Engineering, Faculty of Technology, University 20 August 1955-Skikda, Algeria, Laboratory LRPCSI, University 20 August 1955-Skikda, Algeria
2
Department of Petrochemistry and Process Engineering, Faculty of Technology, University 20 August 1955-Skikda, Algeria
3
Department of Petrochemistry and Process Engineering, Faculty of Technology, University 20 August 1955-Skikda, Algeria, Laboratory LRPCSI, University 20 August 1955-Skikda, Algeria
4
Laboratory LRPCSI, University 20 August 1955-Skikda, Algeria
5
LCP-A2MC, University of Lorraine
6
Laboratoire de Recherche de Génie Chimique et Environnement, LGCE, Faculté de Technologie

Для видалення барвника метиленового синього з водних розчинів досліджено нове недороге активоване вугілля, одержане з лушпиння бобів (ЛБ), жолудя (ЛЖ) та мастикового дерева (ЛМ) під дією активованого мікрохвилями KOH. Проведено аналіз одержаних зразків з використанням термогравіметричного аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Адсорбційні властивості вуглецю визначені з урахуванням впливу рН, часу контакту, кількості адсорбента та його початкової концентрації. Показано можливість використання ЛБ, ЛЖ та ЛМ як екологічних ефективних та недорогих адсорбентів для видалення метиленового синього барвника з водного розчину.

[1] Batzias F., Sidiras D.: Bioresour. Technol., 2007, 98, 1208. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.05.020

[2] Tan I., Hameed B., Ahmad A.: Chem. Eng. J., 2007, 127, 111. https://doi.org/10.1016/j.cej.2006.09.010

[3] Ghosh D., Bhattacharyya K.: Appl. Clay Sci., 2002, 20, 295300. https://doi.org/10.1016/S0169-1317(01)00081-3

[4] Robinson T., McMullan G., Marchant R., Nigam P.: Bioresour. Technol., 2001, 77, 247. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(00)00080-8

[5] Robinson T., Chandran B., Nigam P.: Water Res., 2002, 36, 2824. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(01)00521-8

[6] Qi J., Li Z., Guo Y., Xu H.: Mater. Chem. Phys., 2004, 87, 96. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2004.05.008

[7] Foo K., Hameed B.: Biomass Bioenerg., 2011, 35, 3257. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.04.023

[8] Foo K., Hameed B.: Chem. Eng. J., 2012, 187, 53. https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.01.079

[9] Foo K., Hameed B.: Chem. Eng. J., 2012, 184, 57. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.12.084

[10] Djilani C., Zaghdoudi R., Modarressi A. et al.: Chem. Eng. J., 2012, 189-190, 203. https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.02.059

[11] Ozdemir I., Sahin M., Orhan R., Erdem M.: Technol., 2014, 125, 200.

[12] Farinella N., Matos G., Arruda M.: Technol., 2007, 98, 1940.

[13] Deiana A., Sardella M., Silva H. et al.: J. Hazard. Mater., 2009, 172,13. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.06.095

[14] Ghaedi M., Biyareh M., Kokhdan S. et al.: Mater. Sci. Eng. C, 2012, 32, 725. https://doi.org/10.1016/j.msec.2012.01.015

[15] Zhu L., Chen B., Shen X.: Environ. Sci. Technol., 2000, 34, 468. https://doi.org/10.1021/es990177x

[16] Dogan M., Ozdemir Y., Alkan M.: Dyes Pigments, 2007, 75, 701. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.07.023

[17] Eftekhari S., Habibi-Yangjeh A., Sohrabnezhad S.: J. Hazard. Mater., 2010, 178, 349. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.01.086

[18] Dawood S., Kanti Sen T.: Water Res., 2012, 46, 1933. https://doi.org/10.1016/j.watres.2012.01.009

[19] Giles C., MacEwan T., Nakhwa S., Smith D.: J. Chem. Soc., 1960, 10, 3973. https://doi.org/10.1039/jr9600003973

[20] Gurses A., Dogar C., Yalcin M. et al.: J. Hazard. Mater., 2006, 131, 217. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.09.036

[21] Langmuir I.: J. Am. Chem. Soc., 1918, 40, 1361. https://doi.org/10.1021/ja02242a004

[22] Mechati F., Bouchelta C., Medjram M. et al.: J. Environ. Chem. Eng., 2015, 3, 1928. https://doi.org/10.1016/j.jece.2015.07.007

[23] Hamdaoui O., Naffrechoux E.: J. Hazard. Mater., 2007, 147, 381. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.01.021

[24] Abuzer C., Gizem Ilgun E., Bozkurt H.: Chem. Eng. J., 2012, 191, 228. https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.03.007

[25] Kumar P., Ramalingam S., Senthamarai C. et al.: Desalin., 2010, 261, 52. https://doi.org/10.1016/j.desal.2010.05.032

[26] Tahir S., Rauf N.: Chemosphere, 2006, 63, 1842. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.10.033