Термодинамічні властивості естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот

2020;
: сс. 227 - 283
1
Lviv Polytechnic National University
2
Ivan Franko National University of Lviv
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ

Методом бомбової калориметрії експериментально одержані енергії згоряння естерів: етил 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат; етил 6-метил-4-(4-метилфеніл)- 2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат; етил 4-(4-метоксифеніл)-6-метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат; етил 4-(2-метоксифеніл)-6-метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат. За експериментальними даними розраховані ентальпії згоряння та ентальпії утворення в твердому стані. Дериватографічним методом проведено аналіз досліджених речовин в діапазоні температур 483,0‒577,5 К. За даними диференційно-термічного аналізу розраховано величини ентальпій плавлення, випаровування та сублімації. За одержаними даними розраховані ентальпії утворення досліджених речовин в газоподібному стані. Продемонстровано можливість використання адитивної схеми Бенсона для розрахунку ентальпії утворення.

 1. Barrow J., Nantermet P., Selnick H. et al.: J. Med. Chem., 2000. 43, 2703. https://doi.org/10.1021/jm990612y
 2. Mayer T., Kapoor T., Haggarty S. et al.: Science, 1999, 286, 971. https://doi.org/10.1126/science.286.5441.971
 3. Patil A., Kumar N., Kokke W. et al.: J. Org. Chem., 1995, 60, 1182. https://doi.org/10.1021/jo00110a021
 4. Kovtunenko V.: Likarski Zasoby z Dieiu na Centralny Nervovu Systemy. Perun, Kyiv 1997.
 5. Mashkovskyi M.: Lekarstvennye Sredstva. Novaya volna, Moskva 2012.
 6. Sandhu S., Sandhu J.: ARKIVOC, 2012, 2012, 66. https://doi.org/10.3998/ark.5550190.0013.103
 7. Sergeev V.: Russ. J. Phys. Chem. A, 2016, 90, 575. https://doi.org/10.1134/S0036024416030274
 8. Sergeev V., Van-Chin-Syan Yu.: Russ. J. Phys. Chem. A, 2015, 89, 406. https://doi.org/10.1134/S0036024415030279
 9. Sergeev V.., Van-Chin-Syan Yu.: Russ. J. Phys. Chem. A, 2012, 85, 689. https://doi.org/10.1134/S1070427212040283
 10. Sergeev V., Dibrivnyi V., Van-Chin-Syan Yu.: Russ. J. Appl. Chem., 2011, 84, 898. https://doi.org/10.1134/S1070427211050284
 11. Gangwar N., Kasana VK.: Med. Chem. Res., 2012, 21, 4506. https://doi.org/10.1007/s00044-012-9987-z
 12. Dibrivny V., Van-Chin-Syan Yu., Melnyk G.: Chem. Chem. Technol., 2008, 2, 1.
 13. Sobechko I., Dibrivnyi V., Horak, Y. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 397. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.397
 14. Dibrivny V.: Doct. thesis, Lviv Polytechnic, Lviv 2008.
 15. CODATA Task Group: J. Chem. Thermodynamics, 1978, 10, 903. https://doi.org/10.1016/0021-9614(78)90050-2
 16. Sobechko I.: Chem. Chem. Yechnol., 2016, 10, 27. https://doi.org/10.23939/chcht10.01.027
 17. Sobechko I., Van-Chin-Syan Yu., Kochubei V. et al.: Russ. J. Phys. Chem. A., 2014, 88, 2046. https://doi.org/10.7868/S0044453714120322
 18. Van-Chin Syan Yu., Kochubei V., Sergeev V. et al.: Zh. Phys. Khimii, 1996, 70, 1932.
 19. Benson S.: Thermokhimichaskaya Kinetika. Mir, Moskva 1971.