Властивості композитів приготовлених з глауконіту та поліаніліну у водних розчинах фосфатної кислоти

2020;
: сс. 487 - 495
1
Ivan Franko National University of Lviv
2
Ivan Franko National University of Lviv
3
Ivan Franko National University of Lviv
4
Lviv Polytechnic National University
5
Ivan Franko National University of Lviv
6
Ivan Franko National University of Lviv
7
Львівський національний університет ім. І. Франка

Oкисненням аніліну з використанням амоній пероксидисульфату у водних розчинах фосфатної кислоти на поверхні порошкоподібного глауконіту приготовлені глауконіт-поліанілінові композити. За допомогою Х-променевої дифракції та ІЧ спектроскопії з перетворенням Фур’є підтверджено міжмолекулярну взаємодію між аморфними макромолекулами поліаніліну та міжфазне зв’язування поліаніліну до поверхні глауконіту. Встановлено, що збільшння концентрації фосфатної кислоти приводить до більш міцного міжмолекулярного та міжфазного контакту через водневий зв’язок, наслідком чого є вища електропровідність, але не має впливу на магнітну сприйнятливість композитів. З використанням термічного аналізу підтверджено міжфазну взаємодію між макромолекулами поліаніліну та поверхнею порошкоподібного глауконіту.

 1. Gomez-Romero P.: Adv. Mater., 2001, 13, 163. https://doi.org/10.1002/1521-4095(200102)13:3<163::AID-ADMA163>3.0.CO;2-U
 2. Hussain F., Hojjati M., Okamoto M., Gorga R.: J. Composit. Mater., 2006, 40, 1511. https://doi.org/10.1177/0021998306067321
 3. Utracki L., Sepehr M., Boccaleri E.: Polym. Adv. Technol., 2007, 18, 1. https://doi.org/10.1002/pat.852
 4. Mittal V.: Materials, 2009, 2, 992. https://doi.org/10.3390/ma2030992
 5. Makogon V., Yatsyshyn М., Reshetnyak O.: Pratsi Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka. Khimichni nauky, 2017, 48, 17.
 6. Malinauskas A.: Polymer, 2001, 42, 3957. https://doi.org/10.1016/S0032-3861(00)00800-4
 7. Soundararajah Q., Karunaratne B., Rajapakse R.: Mater. Chem. Phys., 2009, 113, 850. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2008.08.055
 8. Liu D., Du X., Meng Y.: Mater. Lett., 2006, 60, 1847. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2005.12.033
 9. Ćirić-Marjanović G.: Synth. Met., 2013, 177, 1. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2013.06.004
 10. Matkovs’kyi O., Pavlyshyn V., Slyvko Ye.: Osnovy Mineralogiyi Ukrayiny. Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, Lviv 2009.
 11. Yatsyshyn М., Grynda Yu., Reshetnyak O. еt al.: XVIth Int. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Lviv, June 2010, 151.
 12. Yatsyshyn М., Іl’kiv Z., Halamay R. et al.: Pat. Ukraine 86632, Publ. Jan. 10, 2014.
 13. Yatsyshyn M., Stasiv N., Makogon V. et al.: Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem. 2015, 56, 388.
 14. Makogon V., Yatsyshyn М., Demchenko P.: Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem., 2016, 57, 471.
 15. Yatsyshyn М., Makogon V., Demchenko P. et al.: Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem., 2015, 56, 360.
 16. Makogon V., Nesterivs’ka S., German N., Yatsyshyn М.: Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem., 2019, 60, 360.
 17. Makogon V., Semenyuk Yu., Yatsyshyn M. et al.: Pratsi Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka. Khimichni nauky, 2016, 44, 57.
 18. Makogon V., Maksymiv N., Yatsyshyn М. et al.: Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem., 2017, 58, 412.
 19. Yatsyshyn М., Lytvyn Yu., Makogon V. et al.: Pratsi Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka. Khimichni nauky, 2015, 42, 72.
 20. Yatsyshyn M., Makogon V., Reshetnyak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 429. https://doi.org/10.23939/chcht10.04.429
 21. Yatsyshyn M., Makogon V., Tsiko U., Reshetnyak О.: Pratsi Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka. Khimichni nauky, 2019, 53, 92.
 22. Yatsyshyn M., Saldan I., Milanese C. et al.: J. Polym. Environm., 2016, 24, 196. https://doi.org/10.1007/s10924-016-0763-x
 23. Eftekhari A., Afshani R.: J. Polym. Sci. A, 2006, 44, 3304. https://doi.org/10.1002/pola.21422
 24. Parsa A., Ab Ghani S.: Electrochim. Acta, 2009, 54, 2856. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.11.022
 25. Boara G., Sparpaglione M.: Synth. Met., 1995, 72, 135. https://doi.org/10.1016/0379-6779(94)02337-X
 26. Kulkarni M., Viswanath A., Marimuthu R., Seth T.: Polym. Eng. Sci., 2004, 44, 1676. https://doi.org/10.1002/pen.20167
 27. Blinova N., Stejskal J., Trchová M., Prokeš J.: Polymer, 2006, 47, 42. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2005.10.145
 28. Šeděnková I., Trchová M., Blinova N., Stejskal J.: Thin Solid Films, 2006, 515, 1640. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2006.05.038
 29. Sonawane Y., Kulkarni M., Kale B., Aiyer R.: Polym. Adv. Technol., 2008, 19, 60. https://doi.org/10.1002/pat.974
 30. Wu J., Tang Q., Li Q., Lin J.: Polymer, 2008, 49, 5262. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2008.09.044
 31. Marins J., Soares B.: Synth. Met., 2012, 162, 2087. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2012.10.015
 32. Marins J., Giulieri F., Soares B., Bossis G.: Synth. Met., 2013, 185-186, 9. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2013.09.037
 33. Gu H., Guo J., Zhang X. et al.: J. Phys. Chem., 2013, 117, 6426. https/doi.org/10.1021/jp311471f
 34. Sukhara A., Vereshchagin O., Yatsyshyn М.: Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem., 2018, 59, 414. https/doi.org/10.30970/vch.5902.414
 35. Carlin R.: Magnetochemistry. Springer 1986. https://doi.org/10.1007/978-3-642-70733-9
 36. Kulhánková L., Tokarský J., Peikertová P. et al.: J. Phys. Chem. Solids., 2012, 73, 1530. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2011.11.043
 37. Sathiyanarayanan S., Azim S., Venkatachari G.: J. Appl. Polym. Sci., 2008, 107, 2224. https://doi.org/10.1002/app.27254
 38. Shao L., Qiu J., Liu M. et al.: Synth. Met., 2010, 160, 143. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2009.10.022
 39. Chae H.., Zhang W., Piao S., Choi H.: Appl. Clay Sci., 2015, 107, 165. https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.01.018
 40. Buckley H., Bevan J., Brown K. et al.: Mineral. Mag., 1978, 42, 373.
 41. Kazim S., Ahmad S., Pfleger J. et al.: J. Mater. Sci., 2012, 47, 420. https://doi.org/10.1007/s10853-011-5815-y
 42. McRae S.: Earth-Sci. Rev., 1972, 8, 397. https://doi.org/10.1016/0012-8252(72)90063-3
 43. Yatsyshyn M., Makogon V., Reshetnyak O., Błażejowski J.: Structure and Thermal Stability of Silica-Glauconite/Polyaniline Composite [in:] Reshetnyak O., Zaikov G. (Eds.), Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. Apple Academic Press, CRC Press (Taylor & Francis Group), Toronto, New Jersey 2017, 497. https://doi.org/10.1201/9781315366357
 44. da Oliveira R., Bizeto M., Camilo F.: Carbohyd. Polym., 2018, 199, 84. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.06.049
 45. Kolodii M., Vereshchagin O., Yatsyshyn M., Reshetnyak O.: Pratsi Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka. Khimichni nauky, 2019, 56, 92.
 46. Bhadra S., Singha N., Khastgir D.: Eur. Polym. J., 2008, 44, 1763. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2008.03.010
 47. Doca N., Vlase G., Vlase T. et al.: J. Therm. Anal. Calorim., 2009, 97, 479. https://doi.org/10.1007/s10973-009-0217-y
 48. Yatsyshyn М., Dozhdzhanyk V., Nesterivs’ka S. et al.: Pratsi Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka. Khimichni nauky, 2019, 56, 101.
 49. Vohra S., Kumar M., Mittal S., Singla M.: J. Mater. Sci: Mater. Electron., 2013, 24,1354. https://doi.org/10.1007/s10854-012-0933-0
 50. Patil K., Zope P., Patil U. et al.: Bull. Mater. Sci., 2019, 42, 24. https://doi.org/10.1007/s12034-018-1705-0
 51. Kulhánková L., Tokarský J., Matějka V. et al.: Thin Solid Films, 2014, 562, 319. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2014.05.006
 52. Saldan I., Stetsiv Y., Makogon V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2019, 13, 85. https://doi.org/10.23939/chcht13.01