Каталітичне окиснення етиленгліколю киснем в лужному середовищі. новий приклад одностадійного окиснювального розривання С–С зв’язку Bond

Автори: 
Andrei Sakharov, Pavel Sakharov and Gennady Zaikov

Досліджено реакцію низькотемпературного окиснення етиленгліколю (ЕГ) киснем в присутності солей міді та лугу як у водних, так і безводних розчинах. Знайдено, що при низьких температурах (близьких до кімнатної) основним продуктом окиснення ЕГ є мурашина кислота. Підвищення температури від 290–315 К до 350–360 К або проведення реакції у водному середовищі призводить до різкої зміни напряму перебігу реакції. ЕГ за таких умов окиснюється з переважним утворенням солей гліколевої кислоти. Зміна напряму пов’язана, ймовірно, зі зниженням стабільності хелатних комплексів Сu2+ йонів з діаніонною формою ЕГ. Механізм утворення гліколевої кислоти включає, можливо, стадію двоелектронного відновлення О2 в реакції кисню з моно аніонною формою ЕГ, координованою на Сu2+ центрах.

[1] Sakharov A., Mazaletskaya L. and Skibida I.: Kinetika i Kataliz, 2001, 42, 730.
[2] Skibida I. and Sakharov A.: Ross. Khim. Zh., 1995, 39, 14.
[3] Sakharov A. and Skibida I.: Kinetika i Kataliz, 1988, 29, 118.
[4] Sakharov A., Silakhtaryan N. and Skibida I.: Kinetika i Kataliz, 1996, 37, 393.
[5] Sakharov A. and Skibida I.: Khim. Fizika, 2001, 20, 101.
[6] Skibida I. and Sakharov A.: Catalysis Today, 1996, 27, 187.
[7] Sakharov A. and Skibida I.: Dokl. Phys. Khim., 2000, 372, 785.
[8] Emanuel N., Denisov E. and Maizus Z.: Liquid-Phase Oxidation of Hydrocarbons. Plenum Press, New York 1967. 
[9] Habermann N., Jung G., Klaassen M. and Klufers P.: Chem. Ber., 1992, 125, 809.
[10] Demmin T., Swerdloff M. and Rogic M.: J. Amer. Chem. Soc., 1981, 103, 5795.
[11] Russell G., Bemis A., Geels E. et al.: Adv. Chem. Ser., 1965, 51, 112.
[12] Skibida I. and Sakharov A.: [in:] Centi G. and Trifiro F. (Eds). New Developments in Selective Oxidation. Elsevier Science Publishers, Amsterdam 1990.
[13] Jones R., Summervile D. and Basolo F.: Chem. Rev., 1975, 79, 139. 

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => MjU_sc7Ystv3F8eGTCxE9F4_twROdXlBbHlkY3np5m4 [:db_insert_placeholder_1] => MjU_sc7Ystv3F8eGTCxE9F4_twROdXlBbHlkY3np5m4 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:1026;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 11:23:24.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679905404 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).