Окиснення ненасичених альдегідів різними оксидантами

Автори: 
Zoryan Pikh

Одержано нові дані про окиснення  ненасичених альдегідів загальної будови  R–CH=C(R)–CHO  киснем  (у рідкій та газовій фазі) гідропероксикислотами та пероксидом водню. Встановлено  склад продуктів окиснення альдегідів різної будови та виявлено залежність селективности реакції від будови альдегіду та оксиданту. Показано, що визначальною у формуванні складу продуктів реакцій окиснення є взаємодія альдегіду з гідропероксикислотою. Узагальнено одержані результати і запропоновано схеми утворення продуктів при окисненні ненасичених альдегідів різними оксидантами.

[1] Maslov S., Blumberg E.: Uspechy Chimij, 1976, 45, 303.
[2] Haines A.: Method for the oxidation of organic compounds. Academic press, 1986. 
[3] Rubailo V.and Maslov S.: Liquid-phase oxidation of unsaturated compounds. Мoskwa, Chyimia, 1989. 
[4] Pikh Z.: Dopovidi NAN Ukraine, 1996, 3, 116.
[5] Pikh Z., Kucher R, Iatchishin J.and Gunka M.: Neftechimia, 1983, 23 (3), 368.
[6] Pikh Z., Purig Ia., Iatchishin J. and Horvaty I.: Zhurn. Organ. Chem., 1979, 15 (12), 2459.
[7] Pikh Z. and Samaruk V.: Zhurn. Organ. Chem., 1993, 29 (8), 1553.
[8] Pikh Z., Fedevich M. and Samaruk V.: Dopovidi  NAN Ukrainy, 1993, 11, 144.
[9] Pikh Z., Fedevich M., Iatchishin J. and Tolopko D.: Dopovidi NAN Ukrainy, 1976, 11 (B), 1001.
[10] Pikh Z., Samaruk V.and Kuptsevich O.: Dopovidi  NAN Ukrainy, 1991, 6 (B), 121.
[11] Woldman G.: Zhurn. Anorg. Chem., 1977, 22, 2498.
[12] Pikh Z.,Kosmyna N., Samaruk V. and Sheredko A.: Neftechimia, 1991, 31 (3), 322.
[13] Pikh Z., Denys G. and Iatchishin J.: Zhurn. Organ. Chem., 1979, XV (9), 1831.
[14] Pikh Z., Samaruk V. and Chajkyvskij T.: Dopovidi  NAN Ukrainy, 1991, 7 (B), 125.
[15] Margolis L.: Oxidation of hydrocarbons on heterogeneous catalysts. Мoskwa, Chimia, 1977.
[16] Zhuznevskyj V.,Fedevich E.,,Nykypanchuk M., Golub I. ,Iakubovska L.and Shupailo V.: Chem. Technol., 1979, 1, 30.
[17] Chugaev V. and Sagalovich V.: Dopovidi  NAN Ukrainy, 1980, 11, 114.
[18] Zhuznevskyj V., Grumaliuk B. and Agbosu S.: Zhurn. Phys. Chim., 1984, 58 (12), 2968.
[19] Haber J.: Prz. Chem., 1980, 59 (2), 64. 
[20] Volnov I.: Peroxocomplex by chrom, wolframum, tungstan. Мoskwa, Nauka, 1989.