Вплив електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації на структурні та хімічні зміни води у процесі вибілювання вовняного волокна

Автори: 
Julia Saribekova, Olga Semeshko, Tatiana Asaulyuk and Sergey Myasnikov

Досліджено вплив електророзрядного оброблення на зміну фізико-хімічних властивостей води. Показано, що під впливом електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації відбувається зміна структури води, а також утворення вільних радикалів та пероксиду водню. Встановлено, що під впливом електророзрядного оброблення внаслідок зміни властивостей води підвищується білизна вовни.

[1] Yutkin L.: Elektrogidravlicheskiy Effekt i ego Primenenie v Promyshlennosty. Mashynostroenie, Leningrad 1986.
[2] Promtov M.: Mashiny i Apparaty s Impulsnymi Energetycheskimy Vozdeystviyami na Obrabatyvaemye Veshchestva. Mashynostroenie-1, Moskwa 2004.
[3] Viten'ko Т.: Gidrodynamichna Kavitatsiya u Masoobminnyh, Khimichnyh i Biologichnyh Procesah. Vydav. Ternopil'skogo Derzh. Techn. Univ. im. I. Puluya, Ternopil' 2009.
[4] Naugol'nyh K. and Roy N.: Elektricheskie Razryady v Vode. Nauka, Moskwa 1971.
[5] Krasnyans'ka O.: Vіsnyk Hmel'nits'kogo Nats. Unіv., 2005, 5, 101.