Математична модель масовіддачі від пластини листка у екстрагент

https://doi.org/10.23939/chcht09.01.107
Надіслано: Грудень 31, 2013
Переглянуто: Березень 05, 2014
Прийнято: Вересень 09, 2014
Authors: 

Vasyl Dyachok, Roman Dyachok and Nataliy Ilkiv

Lviv National Polytechnic University 12, S. Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine

Побудовано математичну модель масовіддачі від пластини листка у екстрагент враховуючи анатомічні особливості рослинної сировини, а саме наявність клітинного та міжклітинного середовища. Розв‘язання такої задачі дало можливість прогнозувати кінетику процесу екстрагування неподрібненого листя при реалізації її на практиці.

[1] Akselrud G. and Lisjansky V.: Extragirovanie (Systema Tverdoe Telo – Zhydkost). Khimiya, Leningrad 1974.
[2] Dyachok V.: Chem. & Chеm. Techn., 2010, 4, 163.
[3] Dyachok V., Malovanyy M. and Ilkiv I.: Chem. & Chem. Techn., 2011, 5, 163.
[4] Dyachok V. and Ilkiv I.:  Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 23.
[5] Hopkins W.: Introduction to Plant Physiology, 2nd edn. John Wiley&Sons, New York 1999.
[6] Rice R., Nadler K. and Knoff F.: Chem. Eng. Commun., 1983, 21, 55.
[7] Dyachok V.: Pharmacevtychniy Zh., 1998, 3, 69.