еволюція

Еволюція феномена безпеки життєдіяльності

Розглянуто еволюцію феномена безпеки життєдіяльності, вивчено теоретичні аспекти і проаналізовано сутність поняття «безпека життєдіяльності» та його трактування у науковому середовищі. Досліджено модель розвитку та наукові засади безпеки життєдіяльності. Запропоновано авторське визначення безпеки життєдіяльності.

ЕВОЛЮЦІЯ ДВОВИМІРНИХ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ. НОВІ ФОРМИ ПОДАННЯ

Розглянуто клітинні автомати та форми відображення їх еволюції. Відомо і широко використовуються форми еволюції елементарних клітинних автоматів, що дало змогу фахівцям моделювати різні динамічні процеси та поведінку систем різного спрямування. В контексті легкої побудови форми еволюції елементарних клітинних автоматів труднощі виникають у представленні форми еволюції двомірних клітинних автоматів як синхронних так і асинхронних. Еволюція двомірних клітинних автоматів подається множиною станів двомірних форм клітинних автоматів, що ускладнює сприйняття та визначення динаміки зміни станів.

Огляд розвитку робототехніки. Частина 1. (Робототехніка до XX століття)

У роботі проаналізовані основні етапи розвитку робототехніки в світі. Показано, що робототехніка стала невід’ємною частиною у різних галузях виробничої і дослідницької діяльності людини, увага до якої постійно зростає. Завдяки розвитку робототехніки життя людей заграло новими барвами: роботи зараз виконують більшу частину рутинної роботи, значно скорочують час виготовлення продукції, сприяють підвищенню розвитку людей і дають змогу розв’язати низку проблем, що не вирішувалися людьми.

Еволюція та релігійний досвід. Рецензія на книжку Йогана Смедта та Гелени Де Круз “Еволюція кидає виклик релігії”. Видавництво Університету Кембріджа, 2020. – 76 с.

Прорецензовано книжку, автори якої аналізують виклики, котрі постають перед релігією в контексті еволюційної теорії. Де Смедт і Де Круз показують, як виникають ці випробування, які вкорінені у сферах метафізики, проблеми походження життя на Землі та, зрештою, виникнення самої релігії. Зокрема, порівнюють докази існування Бога і створення світу у викладі середньовічних(Августин, А. Кентерберійський) та сучасних (Е. Плантінґа, Є. Лейбовіц) мислителів і вказують на сьогоденній потребі їх перегляду.

Оцінка надійності функціонування контролююче-керуючих електронних систем із застосуванням завдання про максимум добутку

У статті показано результати аналітичних досліджень надійності роботи складної електронної системи на прикладі електронної системи управління та контролю. Функціонування такої системи пропонується розглянути із застосуванням задачі про максимум добутку. У той же час адекватне співвідношення між її надійністю та ефективністю обирається як критерій для оцінювання її надійної та ефективної роботи. Прийнято, що електронна система в умовах сучасної промисловості є однією із найбільш навантажених підсистем.