ЕВОЛЮЦІЯ ДВОВИМІРНИХ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ. НОВІ ФОРМИ ПОДАННЯ

https://doi.org/10.23939/ujit2021.03.085
Надіслано: Квітень 14, 2021
Прийнято: Червень 01, 2021
Автори:
1
Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Розглянуто клітинні автомати та форми відображення їх еволюції. Відомо і широко використовуються форми еволюції елементарних клітинних автоматів, що дало змогу фахівцям моделювати різні динамічні процеси та поведінку систем різного спрямування. В контексті легкої побудови форми еволюції елементарних клітинних автоматів труднощі виникають у представленні форми еволюції двомірних клітинних автоматів як синхронних так і асинхронних. Еволюція двомірних клітинних автоматів подається множиною станів двомірних форм клітинних автоматів, що ускладнює сприйняття та визначення динаміки зміни станів. В статті запропоновано подання еволюції двомірних клітинних автоматів у вигляді масивів двійкових кодів для кожної клітини поля. Кожний часовий такт зміни станів визначається станом логічної "1" або "0". Причому кожний наступний стан визначається збільшенням двійкового розряду на одиницю. Тобто формується двійковий код в сторону старших розрядів. Отриманий двійковий код визначає код кольору, який призначається відповідній клітині на кожному кроці ітерації еволюції. Внаслідок такого кодування формується двомірна матриця кольорів (кольорове зображення), яка за своєю кольоровою структурою (розташування кольорів на двомірному масиві) указує на еволюцію двомірного клітинного автомату. Для представлення еволюції було використано кодування Волфрама, яке збільшує кількість правил для двовимірного клітинного автомата. Правила використовувались для сусідства фон Неймана без урахування власного стану аналізованої клітини. Відповідно до отриманого двовимірного масиву кодів формується дискретне кольорове зображення. Колір кожного пікселя такого зображення кодується отриманим еволюційним кодом відповідної клітини двомірного клітинного автомату з тими ж координатами. Запропонований підхід дає змогу простежувати поведінку клітинного автомату в часі залежно від його початкових станів.