Математична модель колекторного двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

На даний час існує тенденція заміни мікродвигунів постійного струму з електромагнітним збудженням на двигуни постійного струму зі збудженням від постійних магнітів (ДПС ПМ). Використання для розрахунків ДПС ПМ польових методів призводить до надмірного ускладнення математичних моделей та значних затрат часу на обробку отриманих результатів. Метою статті є розроблення математичної моделі ДПС ПМ на основі теорії електричних та магнітних кіл. Математична модель ДПС ПМ побудована на основі розгалуженої заступної схеми магнітного кола машини з високим рівнем деталізації магнітопроводу. Описано послідовність розроблення заступної схеми, методику визначення її елементів. Представлено систему рівнянь електричної, магнітної та механічної рівноваги ДПС ПМ. Розроблена математична модель дає змогу розрахувати перехідні процеси та статичні характеристики ДПС ПМ з достатньою для інженерної практики точністю.

  1. A. Antonov and V. Kireev, “Construction of an opti­mal magnetic systems of smooth stator of mag­neto­electric motor”, Tekhnichna Elektrodynamika, no. 4, pp. 38-40, Kyiv, Ukraine: Institute of Electrodyna­mics of Ukraine, 2003.
  2. A. Afonin, “Magnetic systems of electromechanical convertors of energy with variation of vectors of magnetization of permanent magnets”, Tekhnichna Elektrodynamika, no. 1, pp. 47-55, Kyiv, Ukraine: Institute of Electrodynamics of Ukraine, 2004.
  3. A. Afonin and M. Vardakh, “Simulation of the mag­netic systems of electric motors with flat permanent magnets in the rotor of cylindrical construction”, Tekhnichna Elektrodynamika, no. 2, pp. 37-44, Kyiv, Ukraine: Institute of Electrodynamics of Ukraine, 2005.
  4. P. Belyi, “Equation for planning of the built-in magnetoelectric motor of disc-type”, Tekhnichna Elektrodynamika, no. 6, pp. 53-56, Kyiv, Ukraine: Institute of Electrodynamics of Ukraine, 2005.
  5. I. Dudzikowski, “Commutator motor excitated by permanent magnet”, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, no. 58, Studia i Mate­riały, no. 25, 2005. (Polish)
  6. V. Malyar, L. Hlukhivskyi, A. Malyar, D. Hrechyn, I. Havdo, “Calculation of magnetic circuit of single-phase shaded-pole induction motor”, Energetyka. Izvestia vysshykh uchebnykh zavedeniy i energeti­cheskikh obiedineniy SNG, no. 3, pp. 17-25, Minsk, Belarus, 2003. (Russian)