Ідентифікація об’єкта регулювання та побудова його моделі за допомогою ПЛК

2016;
: c. 69 – 78
https://doi.org/10.23939/jeecs2016.02.069
Надіслано: Листопад 02, 2016
Переглянуто: Грудень 21, 2016
Прийнято: Грудень 26, 2016

R. Fedoryshyn, S. Klos, V. Savytskyi, O. Masniak. Identification of Controlled Plant and Development of Its Model by Means of PLC. Energy Eng. Control Syst., 2016, Vol. 2, No. 2, pp. 69 – 78. https://doi.org/10.23939/jeecs2016.02.069

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Представлено результати експериментального та теоретичного дослідження динамічних та статичних характеристик теплового об’єкту (електричної печі) як об’єкта керування із застосуванням сучасних мікропроцесорних засобів. Експериментальне дослідження об’єкта було виконане шляхом нанесення стрибкоподібних збурень каналом регулюючої дії та каналом збурення. У результаті досліджень було зареєстровано п’ятнадцять кривих розгону, які стали основою для побудови математичної модель об’єкта у вигляді рівнянь статичних характеристик, функцій передачі та диференціальних рівнянь. Вибрано структуру моделі, розраховано числові значення її параметрів та здійснено перевірку адекватності цієї моделі. Відносна похибка розрахунку точок статичної характеристики не перевищує 5%. Максимальна зведена похибка змодельованої кривої розгону для каналу регулювання відносно експериментальної кривої становить 7 % для запропонованого комбінованого способу визначення сталих часу. Розроблена модель об’єкта була реалізована у програмовано-логічному контролері шляхом програмування, що дає можливість досліджувати роботу замкненої системи автоматичного регулювання із різними законами регулювання.

  1. Stentsel Y. I. Mathematical Modeling of Technological Control Objects: textbook. – Kyiv: ISDO, 1993. – 328 p. (in Ukrainian)
  2. Polotskyi L. M., Lapshenkov G. I. Automation of Chemical Production. Theory, Calculation and Design of Automation Systems. – Moscow: Chemistry, 1982. – 296 p. (in Russian)
  3. Pistun Y. P., Stasiuk I. D. Fundamentals of Automatics and Automation. Textbook. Lviv. Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – 336 p. (in Ukrainian)
  4. Anufriev I. E. MatLab 5.3/6.x Manual for Self-Tuition – SPb.: BKhV-Peterburg, 2002 – 736 p. (in Russian)
  5. Plaskowski A. Experimental Study of Dynamical Properties of Controlled Plants. Science and Engineering Publishing House, Warsaw, 1965, 177 p. (in Polish)
  6. MIK-51H Microprocessor Controller. Operations Manual. PRMK.421457.006RE1. Ivano-Frankivsk, 2015 (in Russian)
  7. Software. ALFA, Editor of FBD-programs for Controllers of MIK-51 and MIK-52 Series. Version 2.0.0.705. Operations Manual. PRMK.426000.003RE. Ivano-Frankivsk, 2015 (in Russian)
  8. “MIK-registrator” Software. Version 1.1.14. Operations Manual PRMK.426000.002RE. Ivano-Frankivsk, 2010 (in Russian)