Методика визначення часу термічної реакції термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків

2019;
: с. 89 – 93
https://doi.org/10.23939/jeecs2019.02.089
Надіслано: Жовтень 18, 2019
Переглянуто: Листопад 21, 2019
Прийнято: Грудень 05, 2019

V. Fedynets. Methodology for determining the response time of thermo transducers for measuring the temperature of gas flows. Energy Engineering and Control Systems, 2019, Vol. 5, No. 2, pp. 89 – 93. https://doi.org/10.23939/jeecs2019.02.089

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Температура  газових  потоків  є важливим параметром технологічного процесу, визначає кількісні і якісні показники вихідного продукту, наявність браку, стан технологічного обладнання, а також безпеку функціонування процесу. Тому вимірювання її  необхідно проводити неперервно, з високою точністю, невеликою інерційністю і високою надійністю, оскільки інформативний сигнал про значення температури використовується в інформаційно-вимірювальних системах та автоматичних системах контролю та регулювання. При вимірюванні змінної в часі температури газового потоку термоперетворювач (ТП) не встигає слідкувати за зміною температури, оскільки для зміни температури його чутливого елемента потрібен деякий час. Спотворення показів ТП через нестаціонарності теплових процесів як в самому ТП, так і між ним і навколишнім середовищем обумовлені його інерційними властивостями (термічною реакцією). За рахунок цих властивостей виникає додаткова різниця між температурою чутливого елемента і температурою газового потоку, яка визначає динамічну похибку вимірювання температури потоку. В статті запропонована методика визначення інерційних властивостей ТП для різних швидкостей газового потоку за виміряним значенням при одній базовій швидкості потоку.

  1. Lutsyk, Ya. T., Huk, O. P., Lakh, O. I., & Stadnyk, B. I. (2006). Temperature measurement: theory and practice. Lviv: Beskyd Bit, 560 p. (in Ukrainian)
  2. GOST 6651: 2014. (2015) Metrology. Platinum, copper and nickel resistance thermal converters. General specifications and test methods (GOST 6651-2009, IDT). - K .: Ministry of Economic Development of Ukraine, 2015. – 26 p.  (in Ukrainian)
  3. V. Fedynets, L. Lesovoi, B.Chaban. (2017) Research and analysis of Rapidly Changing Gas Flow Temperatures Measurement Methods. Energy Eng. Control Syst., Vol.3, No.1, p. 29-36. https://doi.org/10.23939/jeecs2017.01.029
  4. Yaryshev, N. A (1990) Theoretical bases of measurement of non-stationary temperatures . “Energoatomizdat“  Publ. in Moscow, 254 p. (in Russian)
  5. Moffat, R.J. (1962) Gas Temperature Measurement; Temperatures, Its Measurement and Control in Science and Industry / Editor-in-Chief Charles M. Herzfeld, Reinhold Publishing Corporation in NY, 3 (2), p. 553-571.
  6. Kondratiev, G. M (1957) Thermal measurements. “Mashgiz” Publ. in Moscow, 244 p. (in Russian)
  7. Petunin, A. N (1974) Measurement of gas flow parameters. “Mechanical Engineering” Publ. in Moscow, 260 p. (in Russian)
  8. Fedynets, V. O, Lesovoy,  L. V. (2014) Influence of heat transfer conditions on the inertia of thermo-converters for measuring the temperature of gas flows , Metrology and devices No. 2 (46),  p. 9-12. (in Ukrainian)
  9. Fedynets, V. O. (2013) Investigation of the stability of the metrological characteristics of the sensing elements of thermoconverters for measuring the temperature of gas flows, Lviv Polytechnic National University,  Environmental, Engineering, Automation, No. 758, p. 152-155. (in Ukrainian)
  10. IEC 60751 (2008) International standard. Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors. IEC, 22 p.