Термоекономічна модель системи кондиціювання повітря

2019;
: c. 66 – 74
https://doi.org/10.23939/jeecs2019.02.066
Надіслано: Квітень 08, 2019
Переглянуто: Листопад 14, 2019
Прийнято: Листопад 21, 2019

N. Zhykharieva, M. Khmelniuk. Thermoeconomic model of air conditioning system. Energy Engineering and Control Systems, 2019, Vol. 5, No. 2, pp. 66 – 74. https://doi.org/10.23939/jeecs2019.02.066

1
Одеська національна академія харчових технологій
2
Одеська національна академія харчових технологій

Розроблена математична модель системи кондиціювання повітря, яка базується на аналізі термоекономічних показників енергоефективності та  вирішена в комплексі: визначення оптимальних параметрів; з врахуванням нестаціонарних тепло припливів та визначення оптимального пристрою з оптимізації режимів роботи холодильної системи. При проектуванні системи кондиціювання повітря  проведений термоекономний  аналіз створюваного об'єкта, вирішуючи актуальну задачу енергозбереження з урахуванням зміни тарифів на електроенергію. Розроблена термоекономічна модель холодильної установки системи кондиціювання повітря з визначенням ексергетичних показників і ексергетичних втрат, як складових критерію термодинамічної ефективності енергетичних систем, що забезпечують мінімум приведених витрат. Аналіз моделі дозволив отримати аналітичне рішення, на підставі якого визначаються оптимальні умови проектування даної системи кондиціювання і режими її експлуатації.

  1. Grachev Yu.G. Fundamentals of optimization of air conditioning systems of the microclimate. - Perm, ed. Perm Polytechnic Institute, 1987. – 80 р.
  2. Lozano M., Tozer R. (2014) Thermoeconomics Applied to Air-Conditioning Systems, ASHRAE  Transaction, pp. 638-64.
  3. Maneesh D.  and S.P.S. Rajput. Thermoeconomiс optimization: deviation in procedures followed as a primitive approach to ranking powered vapour compression refrigeration system using R-245C // Journal of Environmental Research And Development, Vol. 3 –  No. October– December  2008. – P. 548-568
  4. Tarasova V. A., Kharlampidy D. K. Comparative analysis of thermoeconomic models of formation of exergy cost of cold // Technical gases. –  2013. –  No. 6 – Р. 55-63
  5. Onosovsky V.V, Krainev V.V 1978, Choice of the optimum operating mode of refrigerating machines and installations using the thermo-economic analysis method. // Refrigerating machinery. – No. 5, pp. 13-20.
  6. Zhykharieva N.V. Khmelniuk M.G. (2016) Mathematical modeling of building unsteady heat transfer. Refrigeration Engineering and Technology, 52 (6), pp. 75–79. https://doi.org/10.15673/ret.v52i6.479
  7. Zhykharieva N. (2017) Орtimization of conditioning system for premises with non stationary heat exchanger. Norwegian Journal of development of the International Science, 2(5), р. 94-99.
  8. Zhykharieva N. (2014). Mathematical aspects of the thermoeconomic analysis of the refrigeration plant of the vegetable storehouse // Refrigerating machinery and technology – No. 2 (148) – Р. 11–15
  9. Zhykharieva N., Khmelniuk M. (2017) Buildings Thermal Protection and Air Conditioning Equipment Over-all Cost Optimization. Refrigeration Engineering and Technology, 53(4), pp. 17-20 (in Ukrainian) https://doi.org/10.15673/ret.v53i4.706