Покращення техніко-економічних показників енергоблоків теплових електростанцій шляхом відмови від рециркуляції димових газів

2021;
: с. 26 – 31
https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.026
Надіслано: Березень 18, 2021
Переглянуто: Квітень 28, 2021
Прийнято: Травень 05, 2021
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет харчових технологій
3
ПрАТ "Техенерго"

Котлоагрегати енергоблоків теплових електричних станцій України потребують модернізації або заміни у короткостроковій перспективі, що є важливим для енергетичної безпеки загальнодержавного рівня. Авторами визначено один з можливих варіантів покращення показників ефективності роботи вугільних котлоагрегатів та енергоблоків у цілому до значень, що перевищують проектні. Таким варіантом покращення є відмова від технології застосування димових газів в якості сушильного та вентильованого агенту пилосистем та її заміна на пряме скидання газового потоку у паливню котла. Шляхом чисельних розрахунків досліджено зміну показників економічності та маневреності енергоблоків при заміні системи пилоприготування з кульовими барабанними млинами та сушінням вугілля димовими газами на схему з кільцево-кульовими млинами, що використовують як сушильно-вентильований агент гаряче повітря.

 1. Andrii Kapustyanskyi, Gennady Varlamov, ANALYSIS OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE // Scientific Journal of the Ternopil National Technical University 2016, No. 3 (83) ISSN 1727-7108. – pp. 144–153.
 2. Order No 62 of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine dated 16 February 2018 on Changes to Order No 541 dated 22 October, 2008. (in Ukrainian)
 3. Law on the Principles of Monitoring, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions, dated 12/12/2019 N 377-IX. (in Ukrainian)
 4. A.A. Kapustyanskii, Study of Flame Combustion of Off-Design Binary Coal Blends in Steam Boilers // Thermal Engineering, 2017, Vol. 64, No. 7, pp. 534–541. - ISSN 0040-6015. https://doi.org/10.1134/S0040601517070023
 5. Cherniavskyi, N.B. Results of TPPs reconstruction in Ukraine in 2005-2015. // 11th International Scientific and Practical Conference “Coal Thermal Power Industry: The Rehabilitation and Development”, Proceedings. – Kyiv: The Institute of Coal Energy Technologies of the NAS of Ukraine, 2015. – pp. 82-86. (in Russian)
 6. Cherniavskyi, N.B., Miroshnychenko, E.S., Provalov, A.Yu. An experience of converting TPP-210А boilers of 300 MW power-generating units of Trypilska TPP to gas coal // Electric Power Plants Journal. – 2020. - No7. – pp. 6-13. (in Russian)
 7. Varlamov, G.B., Kapustyanskyi, А.О. Effect of characteristics of non-standard solid fuel on the reliability and efficiency of boiler equipment operation // Power engineering: economy, technologies, ecology – No1 – 2018 – pp. 90–98. (in Ukrainian)
 8. Industry Guidance Document (GDK) 34.20.507-2003 Operation and maintenance of electrical power plants and networks. Regulations. K.: OEP «GRIFE» – 2003 – 597 p. (in Ukrainian)
 9.  RD 153-34.1-03.352-99 Explosion Hazard Regulations for Fuel Feed, Pulverized-Coal and Combustion Systems. (in Russian)
 10. Thermal Design of Boilers (normative method). – S.-Petersburg: JSC VTI, JSC NPO CKTI, 1998. – 259 p. (in Russian)
 11. RD 34.30.713-75 Typical Energy Characteristic of K-300-240 LMZ Turbine Generator. (in Russian)
T. Kravets, Y. Miroshnychenko, A. Kapustianskyi. Enhancement of technical and economic indicators of power-generating units of thermal power plants by eliminating flue gas recirculation. Energy Engineering and Control Systems, 2021, Vol. 7, No. 1, pp. 26 – 31. https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.026