Визначення статичної характеристики іридійродієвих чутливих елементів високотемпературних термоперетворювачів

2021;
: с. 62 – 67
https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.062
Надіслано: Квітень 04, 2021
Переглянуто: Травень 17, 2021
Прийнято: Травень 24, 2021
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Для підвищення потужності і коефіцієнта корисної дії газових турбін і двигунів внутрішнього згоряння при забезпеченні їх високої надійності необхідно вимірювати температуру газів та її розподіл в камерах згоряння. Значення цих температур можуть перевищувати 1800 °С в окислювальному середовищі. Тому при створенні конструкцій тeрмопeрeтворювачів для вимірювання в таких складних умовах особливу увагу необхідно звернути на вибір термометричних матеріалів. Вимогам необхідної точності і температурного діапазону вище 1800 °С в окислювальному середовищі задовільняє тільки тeрмoпeрeтвoрювач з термоелектродами на основі іридію та іридійрoдієвих стoпів. Статична характеристика перетворення таких чутливих елементів є індивідуальною і кожен тeрмoпeрeтвoрювач підлягає градуюванню. Розглянуто методику визначення індивідуальної статичної характеристики перетворення іридійродієвих чутливих елементів високотемпературних термоперетворювачів. Описано підготовчі роботи, які необхідно виконати до проведення градуювання та основні етапи визначення статичної характеристики. Наведено загальний вигляд експериментальної устави для градуювання чутливих елементів. За результатами градуювання запропоновано форму апроксимаційного полінома індивідуальної статичної характеристики.

  1. Fedynets, V.O. Study of heat and electrical insulating materials for gas flow temperature measurement tools [Text] / V.O. Fedynets // Scientific Bulletin of UNFU. – 2011. – Vol. 21.1. – pp. 126 – 130. (in Ukrainian)
  2. Temperature measurement: theory and practice [Text] / [Lutsyk, Ya.T., Huk, O.P.,  Lakh, O.I., Stadnyk, B.I.]. – Lviv.: Beskyd Bit Publishers, 2006. – 560 p. (in Ukrainian)
  3. Stadnyk, B. Thermoelectric materials science and nanotechnology. Practice and theory [Text]  / B. Stadnyk, S. Yatsyshyn, Ya. Lutsyk, T. Burbela, T. Frohlich / Measuring Equipment and Metrology. Vol. 80, No. 2, 2019. – pp. 30-40. DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.02.030  (in Ukrainian)
  4. Lieneweg, F. Temperature measurement in engineering. Handbook. Translated from German. [Text] – M.:Metallurgia, 1980. – 544 p. (in Russian)
  5. Thermoelectric temperature transducers. Part 1. Performance specification and tolerance of the electromotive force (EMF) :  DSTU EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, Idt). – [Effective 2016–11–01]. – Kyiv: State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy, 2016. – 90 p. – (National Standards of Ukraine). (in Ukrainian)
  6. IEC 60584-1:2013. Thermocouples – Part 1: EMF specifications and tolerance.
  7. Fedynets, V.O. Calculation of optimal modes of calibration of high-temperature transducers [Text] / V.O. Fedynets // Scientific Bulletin of UNFU. – 2007. – Vol. 17.2. – pp. 92 – 97. (in Ukrainian)
  8. Numerical methods: tutorial [Text] / [V.M. Zadachin, I.H. Koniushenko]. – Kh.: Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics Publishers, 2014. – 180 p. (in Ukrainian)
V. Fedynets, Y. Yusyk, I. Vasylkivskyi. Characteristic curves of iridium-rhodium sensing elements in high-temperature transducer applications. Energy Engineering and Control Systems, 2021, Vol. 7, No. 1, pp. 62 – 67. https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.062