Аналіз впливу еліпсоїдальності фігури землі на її внутрішню структуру на прикладі моделі PREM

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.017
Надіслано: Травень 10, 2011
1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний Університет «Львівська політехніка»

Для існуючих одновимірних розподілів мас для еліпсоїдальної планети не розроблені методи обчис­лення її гравітаційного потенціалу V та гравітаційної енергії Е, тому є актуальним отримання формул для одночасного знаходження густини розподілу мас, потенціалу та енергії для еліпсоїдального тіла.

  1. Картвелишвили К.М. Планетарная плотностная модель и нормальное поле Земли. – М.: Наука, 1983. – 93 с.
  2. Мориц Г. Фигура Земли: Теоретическая геодезия и внутреннее строение Земли. – К., 1994. – 240 с.
  3. Муратов Р.З. Потенциалы эллипсоида. – М.: Атом­издат, 1976. – 144 с.
  4. Фис М.М., Нікулішин В.І. Про єдиний алгоритм визначення значень густини, потенціалу та енергії одновимірного розподілу мас еліпсої­дальної планети // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2009. – № 71.
  5. Чанрасекахар С. Эллипсоидальные фигуры равно­весия. – М.: Мир, 1973. – 288 с.
  6. Dziewonski A.M., Anderson D.L. Preliminary refe­rence Earth model. – Physics of the Earth and Planet. Inter. – 1981. – 25. – Р. 297–356.
  7. Marchenko A.N. Zayats A.S. Estimation of the potential gravitational energy of the Earth based on reference density models // Геодинамика. – 2008. – № 1 (7). – С. 5–24.