Обернена задача планетарної гравіметрії з урахуванням поглинання поля

Автори:
1
Європейський університет; Криворізький національний університет

У зв’язку з неоднозначністю розв’язків обернених задач гравіметрії (ОЗГ) виникло серйозне питання про існування поглинання гравітаційного поля (ГП) речовиною. Для визначення різних коефіцієнтів, як міри поглинання поля, розв’язано кілька варіантів прямих задач гравіметрії (ПЗГ) для сфери за формулами, у яких елемент поля під інтегралом помножений на експоненту з показником у вигляді добутку відстані між точкою вимірювання поля та елементом маси, густини та лінійного густинного коефіцієнта (ЛГК) поглинання поля, узятих для лінійної або нелінійної моделі у першому або другому степенях. Для розв’язку ОЗГ теоретично отримано формули ПЗГ, прирівняні до експериментальних значень сили тяжіння, вимірюваних на полюсі або на екваторі. Ці рівняння розв’язано відносно ЛГК, який залежать від вибраної моделі поглинання. У лінійній моделі для кожної густини, більшої від вимірюваної без урахування поглинання поля, маємо одне додатне значення ЛГК, що зростає зі збільшенням густини планети та зменшується зі збільшенням її радіуса. У нелінійній моделі для будьякої густини малих планет отримано три додатних значення ЛГК, а для великих – тільки одне, що підтверджує можливість існування явища поглинання поля.
 

  1. Грушинский Н.П. Теория фигуры Земли. – М.:Наука, 1976. – 512 с.
  2. Кузьменко Е.Д. Вдовіна О.П., Багрій С.М. Попередній прогноз карстових процесів за даними геофізичних досліджень на Калуш-Голинському родовищі калійної солі // Матеріали V міжнар. конф. “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” – Київ, КНУ ім. Т. Шевченка. – 2004. – С. 93–94.
  3. Михайлов И.Н. Гравитация и гравиразведка // Геофизика. – 2005. – № 1. – С. 38–49.
  4. Мужикова А.В. Мотрюк Е.Н. Практическая эквивалентность в методах подбора сеточными моделями // Материалы 35-й сессии Международного научного семинара имени Д.Г. Успенского “Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей”. – Ухта. – 2008. – С. 218–221.