Особливості латерального розподілу магнітної сприйнятливості палеозойських нафтогазоносних відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини

Автори:
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України

Наведено результати досліджень магнітної сприйнятливості нафтогазоносних відкладів палеозою північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини. Виділені літомагнітні комплекси мають регіональне поширення, у межах як окремих родовищ, так і північно-західної частини ДДЗ загалом, від Південної прибортової зони до Північної прибортової зони.
 

 1. Атлас родовищ нафти і газу України. В 6 т. Т. ІІ: Східний нафтогазоносний регіон / наук. редкол.: М.М. Іванюта та ін. – Львів, 1998.  923 с.
 2. Бронштейн К.Г. О магнитной восприимчивости осадочных пород / Прикладная геофизика [сб.статей]. – 1954. – Вып. ІІ. – С. 163.
 3. Крива І.Г. Визначення стратиграфічних переривів в осадонагромадженні Північної Прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини за даними χ-метрії // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2008. – № 2 (143). – C. 67–71.
 4. Крива І.Г. Літомагнітні комплекси нафтогазоносних відкладів палеозою північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини: автореф. дис…канд. геол. наук. – Львів, 2011. – 21 с.
 5. Крива І.Г., Онуфришин С.В. Виділення та латеральне поширення стратиграфічних переривів в осадонагромадженні Південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини за магнітною сприйнятливістю (на прикладі Селюхівської площі) // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія геол. – 2009. – Вип. 23. – С. 203–212
 6. Крива І.Г., Онуфришин С.В. Дослідження магнітної сприйнятливості осадових порід Дніпровсько-Донецької западини для стратиграфічного розчленування геологічного розрізу (на прикладі Луценківського родовища) // Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища: тези допов. наук. конф., 6–10 жовтня 2008 р.  Львів: КВ ІГФ НАНУ. – 2008.  С. 116–119.
 7. Крива І.Г., Онуфришин С.В. Застосування капаметрії для стратиграфічного розчленування та кореляції геологічного розрізу Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини // Геодинаміка. – 2011. – № 2 (11).  С. 125–127.
 8. Любимова Т.В., Бондаренко Н.А. Использование магнитной восприимчивости пород для корреляции флишевых разрезов // Пятые геофизические чтения им. В.В. Федынского: тезисы докладов. – Москва: ГЕОН. – 2003. – С. 86.
 9. Максимчук В.Ю., Городиський Ю.М., Кудеравець Р.С. Аналіз магнітних властивостей та мінерального складу нафтогазоносних відкладів центральної частини ДДЗ // Науковий вісник НГАУ. – 2001. – № 5. – С. 20–21.
 10. Орлюк М.І., Кравченко С.М., Єнтін В.А. Магнітна характеристика порід осадового чохла Центральної депресії Дніпровсько-Донецького авлакогена // Нафта і газ України. – 2000. – Т. 1. – С. 36–38.
 11. Русских М.В., Карасева Т.В., Горбачев В.И. Информативность магнитной восприимчивости пород при исследовании осадочных отложений // Геологическое изучение и использование недр. – М.: 2003. – Вып. 2, 3. – С. 13–17.
 12. Храмов А.Н. Палеомагнитная корреляция осадочных толщ / Труды ВНИГРИ. – Ленинград, 1958. – Вып. 116. – 218 c.