Застосування капаметрії для стратиграфічного розчленування та кореляції геологічного розрізу північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України
2
ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»

Проаналізовано магнітну сприйнятливість осадових порід Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Показані можливості використання капаметрії для вертикального розчленування і вивчення особливостей геологічного розрізу, а також кореляції виділених елементів.

  1. Крива І. Визначення стратиграфічних переривів в осадонагромадженні Північної Прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини за даними χ-метрії / І.Крива //Геологія і геохімія горючих копалин // – Львів, 2008. – №2(143). – C. 67–71.
  2. Крива І. Дослідження магнітної сприйнятливості осадових порід Дніпровсько-Донецької запади­ни для стратиграфічного розчленування геологічного розрізу (на прикладі Луцен­ківського родовища) / І.Г. Крива, С.В. Онуфришин // Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища: наук. конф., 6-10 жовт., 2008 р.: тези допов. - Львів:КВ ІГФ НАН України, 2008. - С. 116–119.