Сучасні деформації земної кори Берегівської горстової зони

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатська дослідно-методична геофізична партія, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
3
Інститут фізики Землі РАН
4
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

На основі аналізу результатів багаторічних деформографічних спостережень в Берегівській горстовїй зоні зроблено висновок, що вісь стиснення земної кори орієнтована по перпендикуляру до протяжності Східних Карпат, що добре узгоджується з сучасними гіпотезами про неотектонічний розвиток Панонского басейну.

  1. Хоменко В.І. Глибинна будова Закарпатського прогину. К.: Наукова думка, 1971, 230 с.
  2. Карпатський геодинамічний полігон. Під редакцією академіків Я.С.Підстригача і A.В.Чекунова. М.:Совєтское радио, 1978,127с.
  3. Василенко Е.М., Иващук А.И., Бокун А Н., Костюк О.П., Сомов В.И.. Скаржевский B.В. Береговское землетрясение 21 октября 1965 г. и его последствия,- В кн. "Сейсмичность Украины", К.: Наукова думка, 1989, с.91-102.
  4. Латынина Л.А., Байсарович И.М., Бримих Л.. Варга П., Юркевич О.И. - Физика Земли, МАИК НАУКА, 1993, N1, с.3-6.
  5. Чекунов А.В. Принципы строения и эволюции тектоносферы юга Европейской части СССР - Геотектоника. 1987, N5, с.25-41.