Деякі особливості векторів Візе в Закарпатському прогині та їх інтерпретація

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
НАН України, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Проаналізовано сукупності Візе, отримані на РГС "Нижнє Селище" протягом 1989-2000 рр. для кількох діапазонів періодів бухтоподібних варіацій. Для виявлення тонкої структури розподілу вершин цих векторів запропоновані спеціальні алгоритми мультилінійного аналізу. Отримані результати підтвердили висловлені раніше припущення про існування в 'Закарпатському прогині субмеридіональної електропровідної зони в околі Тереблянського розлому, а також дозволили помітити деякі нові особливості Карпатської аномалії електропровідності.

1. Gorodisky Yu. Results оГ vector Wiese time changes investigations in Carpathians. Carpathian- Balkan Geological Association XVI Congress Aug 30 to Sept 2, 1998 Vienna, Austria. abstracts, 1998 - p 189.

2. Городиський Ю М. Дослідження механіїмів та інтерпретація аномальних часових змін геомаг-нітного поля. - Дисертація на здобуття науко¬вого ступеня кандидата фізико-математичних наук.- Львів, 1998,- 162 с.

3. Бондаренко А.П., Билинский А.И., Седова Ф.И. Геоэлектромагнитные вариации в Советских Карпатах.-Киев: Наукова думка.- 1972,- 1 16с.

4. Е.П,Харин. В.Г.Кузнецова, Ю.М Городыский, В.Ю.Максимчук Особенности временных изменений передаточных функций геомаг-нитного поля в Закарпатье // Геофиз. журнал.- 1996.-N3.- С. 76-83.

5. Тектоническая карта Украинских Карпат, м-б 1:200000/ под.ред. В.В.Глушко. С.С.Круглова.- Киев. 1986

6. Геологическая карта Украинских Карпат и прилегающих прогибов, м-б 1:200000 / гл.      редактор А.Шакин. - Киев, 1976.

7. Тектоника Украинских Карпат // Отв. ред. C.С.Круглов. - Киев. 1986.-152 с.

8. Пронишин Р.С.. Пустовитенко Б.Г. Некоторые аспекты сейсмического климата и погоды в Закарпатье // Физика Земли.-1982,-№10.-с.74-81.

9. Дж. Ту, Р.Гонсалес Принципы распознавания образов. - Москва, Мир, -1978, -412 с.