Математичні співвідношення для векторів Візе від прямолінійних аномалій електропровідності

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна

Для пояснення аномальної поведінки векторів Візе в Закарпатському сейсмоактивному прогині раніше було висловлене припущення, що в зоні Тереблянського розлому локалізована аномалія змінної електропровідності. Це було причиною постановки задачі як за відомими сумарним і власним вектором Візе однієї з двох аномалій обчислити власний вектор Візе другої аномалії. В роботі дається розв’язок цієї задачі для випадку моделі прямолінійних провідників. Наведено приклади користування отриманими формулами

1. Chen P. F. A search for correlation between time change in transfer functions and seismic actuvity in North Taiwan// J. Geomagn. Geoelectr. - 1981.- 33. N 12,- p.635- 643.

2. Zeng X.P., Lin Y.F. et al. Study on electric variations of media in epicentral area by geomagnetic transfer functions //Acta Seismologica Sinica - I995.-V.8, No.3.-pp.413-418.

3. Gorodvski Yn.. Kuznetsova V., Maksymchuk V.,KharinYe. About Possible Studying Geodynamic

Processes and Earthquakes Precursors Basing on Temporal Variations of Wiese Vector. /International Workshop on Seismo Electromagnetics. Abstracts, Tokyo. 1997,- pp. 122-123.

4. Gorodisky Yu. Results of vector Wiese time changes investigations in CarpathiansCarpathian- Balkan /Geological Association XVI Congress Aug 30 to Sept 2. 1998 Vienna. Austria Geological Survey of Austria Austrian National Committeee of Geology Geological Society of Austria Ausrian Academy of Scinces ABSTRACTS p. 189