Закарпаття

Карта напруг Закарпаття

Згідно з картою сейсмічного районування території СРСР Закарпаття належить до семибальною сейсмічній зоні; епіцентри землетрусів розташовуються по всій території Закарпаття. Всі сильні землетруси приурочені до Пьенінскому глибинного розлому, крім двох землетрусів в Антонівці 1936 року з l = 6 - 7 балів і двох землетрусів у Берегові в 1931 р з l = 8 балів і в 1965 р: з l = 6 - 7 балів [ 2, 4, 5]

Геодинаміка і особливості сейсмотектонічного процесу Берегівської горстової зони (Закарпаття)

За результатами комплексного аналізу геологічних, геоморфологічних, геодезичних, геофізичних і сейсмологічних даних відтворена цілісна картина геодинамічного та сейсмотектонічного процесу в Берегівській сейсмоактивній зоні Закарпаття.

Математичні співвідношення для векторів Візе від прямолінійних аномалій електропровідності

Для пояснення аномальної поведінки векторів Візе в Закарпатському сейсмоактивному прогині раніше було висловлене припущення, що в зоні Тереблянського розлому локалізована аномалія змінної електропровідності. Це було причиною постановки задачі як за відомими сумарним і власним вектором Візе однієї з двох аномалій обчислити власний вектор Візе другої аномалії. В роботі дається розв’язок цієї задачі для випадку моделі прямолінійних провідників. Наведено приклади користування отриманими формулами

Геодинаміка, тектоніка та сейсмічність Карпатського регіону України

У роботі розглянуто характерні особливості сучасної геодинаміки, тектоніки та сейсмічності Карпатського регіону України і його складових частин – Складчастих Карпат, Закарпаття та Перед­карпаття. Простежено їх взаємозв’язок і зв’язки з попередніми геодинамічними режимами та відпо­відними тектонічними структурами літосфери регіону. Проаналізовано особливості геодинаміки та сейсмотектонічного процесу в основних сейсмогенних зонах.

Відображення локального, регіонального та глобального сейсмотектонічного процесу у деформаціях порід активних тектонічних структур і прогноз землетрусів

Розглянуто різномасштабні пре-, ко- і постсейсмічні деформаційні процеси від місцевих, регіональних і сильних світових землетрусів у літосфері Землі за даними деформаційних вимірювань на короткому кварцовому деформографі РГС “Берегове” в Українському Закарпатті. Простежено деякі особливості поширення таких деформацій у літосфері Євразії.

Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій

Аналізуються результати деформографічних спостережень за 2007-2012рр., проведених у Закарпатській сейсмічноактивній зоні, де наукові дослідження спрямовані на вивчення сучасних тектонічних процесів, викликаних літосферними та післясейсмічними явищами.