Дослідження динаміки льодовиків Аргентинського архіпелагу з допомогою GPS для вивчення кліматичних змін на Антарктичному півострові

1
Національний антарктичний науковий центр
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Національний Університет "Львівська політехніка"
4
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
5
Інститут геологічних наук
6
ECOMM Co
7
Інститут географії
8
ECOMM Co

В рамках проекту створення ГІС архіпелагу Аргентинські острови у 2002 році запроваджено геодезичні дослідження льодовикових куполів малих островів району Антарктичного півострова. Мета роботи — прогноз регіональних змін клімату на базі точних даних з динаміки льодовикових куполів малих островів архіпелагу. За останніми даними метеорологічних спостережень, регіональне потепління складає +5°С за останнє століття на станції Фарадей/Вернадський. Основні задачі досліджень - створення великомасштабних цифрових карт (1:25,000 - 1:1,000) архіпелагу Аргентинські острови, одержання точних геодезичних даних для гляціогеоморфологічного моніторингу динаміки льодовикових куполів та створення моделі їх розвитку. Геоморфологічний моніторинг льодовикових куполів базується на фотограмметричній зйомці і GPS спостереженнях. Довгострокові спостереження за температурою морської води, моніторинг озонового шару та потоку ультрафіолетового випромінювання, гідрологічні дослідження, ботанічні дані, отримані на станції Фарадей/Вернадський - додаткові джерела інформації для прогнозу змін клімату на Антарктичному півострові. Зміни морфологічних і морфометричних даних льодовикових куполів архіпелагу Аргентинські острови свідчать про можливості використання даних геодезичних спостережень льодовикових куполів для вивчення регіональних змін клімату. В роботі використані дані спостережень льодовикового купола острову Галіндез та інших островів архіпелагу Аргентинські острови, що виконані у 50-60 роках. На базі фотограмметричної зйомки побудована великомасштабна карта (1:1,000) західної частини льодовикового куполу острова Галіндез

1. Thomas R. H. Studies on the Ice Cap of Galindez 9. Island, Argentine Islands. British Antarct. Surv. Bull., No. 2, 1963, p. 27-43.

2. Morris, E.M., Vaughan, D.G. Snow surface temperatures in West Antarctica. In Morris, E.M. The contribution of Antarctic Peninsula ice to sea level rise. // British Antarct. Surv. Bull. 1992. (Ice and Climate Special report 1) P. 17-24.

3.  Morris, E.M., Mulvaney R. Recent changes in the surface elevation of the Antarctic Peninsula ice sheet // J. Gletscherkd. Glazialgeol. 31. Part 1. 1996. P. 7-15.

4. Vaughan D.G., Marshal G.J., Connolley W.M., Parkinson C., Mulvaney R., Hodgson D.A., King J.C., Pudsey C.J., Turner J. Recent rapid regional climate warming on the Antarctic Peninsula // J. Climatic Change. 12 (2). 2002. P. 1-44

5. Macheret Yu.Ya., Glazovsky A.F. 2000. Estimation of absolute water in glaciers from radar sounding data. - Polar Research, 19(2), 205-216.

6. Macheret Yu.Ya., Moskalevsky M.Yu., Vasilenko Ye.V. 1993. Velocity' of radio waves in glaciers as an indicator of their hydrothermal state, structure and regime. - Journal of glaciology, 39, (132), 373384.

7. Мачерет Ю.Я., Глазовский А.Ф., Москалевский М.Ю. и др. 1992. Строение, гидротермическое состояние и режим субполярных ледников. В кн.: Режим и динамика полярных ледниковых покровов (ред. Котляков). С-Пб, Гидрометеоиздат, 48-115.

8. Фролов А. Д., Мачерет Ю.Я.1998. Оценка содержания воды в субполярных ледниках по данным измерений скорости распространения радиоволн. // МГИ, вып. 84, 148-154.

9. Глотов В.М. Розробка та дослідження фототеодоліта на базі цифрової камери Kodak DC260 та оптичного теодоліта Theo-OIOB. // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища-GPS і G1 S-технології. 2000.-С. 5-9.

10. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000,    1:2000,    1:1000,    1:500. Фототеодолитная съемка.- М.: Недра, 1977.

11. Бруевич П.H., Кириленко B.C., Лысков Г.А. Наземная фототопографическая съемка при инженерных изысканиях. // М.: Недра, 1979.

12. Попов Ю.И., Скрыпник В.В., Тимофеев В.E., Украинский В.В. Гидрофизические аномалии и их связь с метеорологическим режимом в районе антарктической станции Академик Вернадский в течение летних сезонов 2000-2001 гг.// Український антарктичний журнал. №1, 2003, С. 79-84.

13. Corner R.W., Smith R.I.L. Botanical evidence of ice recession in the Argentine Islands. // Br. Antarct. Surv. Bull. 35. 1973. P. 83-87.

14. Глотов В.М., Коваленок С.Б., Милиневский Г.П., Накалов Е.Ф., Фулитка Ю.В. Мониторинг малых ледников как индикаторов изменений климата в районе Антарктического полуострова. //Український антарктичний журнал. №1, 2003, С. 93-98.

15. Підготовка та проведення 6-ої Української антарктичної експедиції. // Звіт. Український антарктичний центр. - 2002. - №0101U002097. -145 с.