1(8), 2009

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» засідання від 13.10.2009 р.

Статті прийняті на засіданні редакційної колегії збірника 08.10.2009 р.

У цьому номері

(12 статей)
Корнилій Третяк, А. Я. Кульчицький, І.С. Сідоров
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2009.01.047
47-52