1(9), 2010

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» засідання від 14.12.2010 р.

Статті прийняті на засіданні редакційної колегії збірника 08.12.2010 р.

У цьому номері

(13 статей)
Дмитро Малицький, Р.М. Пак, Е. М. Козловський, О. О. Муйла, О.І. Хитряк
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2010.01.077
77-80