Геоелектромагнітний моніторинг сейсмотектонічних процесів у Закарпатській сейсмоактивній зоні

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
НАН України, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Український державний геологорозвідувальний інститут
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Приведені результати магніто варіаційного моніторингу в Закарпатській сейсмоактивній зоні. Виявлено часові зміни параметрів векторів індукції та досліджено їх зв‘язок з сейсмічними процесами в земній корі. Зроблено висновок про зв‘язок варіацій вектора Візе з сейсмічними процесами в земній корі регіону, а також про перспективність використання методу для виявлення провісників місцевих землетрусів з магнітудою М>3 в геолого-геофізичних умовах Закарпатського прогину.

  1. Максимчук В.Ю., Кузнєцова В.Г., Вербицький Т.З. (та інш.) Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Наукова думка. – Київ. – 2005. – 254 с.
  2. Семенов В.Ю. Обработка данных магнитотеллурических полей – Москва: Недра, 1985. – 324 с.
  3. Харин Е.П., Кузнецова В.Г., Городыский Ю.М., Максимчук В.Е. Особенности временных изменений передаточных функций геомагнитного поля в Закарпатье // Геофизический журнал. –1996. – Т.18, N 3. – С. 76–83.
  4. Mogi T., Takada M. Geomagnetic transfer function change associate with a large earthquake in eastern Hokkaido, Japan // Moscow  Workshop. III International Workshop on Magnetic, Electric and Electro Magnetic Methods in seismolody and Volcanology MEEMSV-2002. – Moscow–2002. – Р. 175.
  5. Xіaopіng Zeng, Yunfang Lіn, Chunrong Xu, Mіng Zhao, Yuechen Zhao Manual on the forecastіng of natural dіsaaters: Geomagnetіc methods / Beіjіng. 1998. – 147 p.