Моделювання задач сейсмічного мікрорайонування методом скінченних елементів

1
Інститут фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта РАН
2
Інститут фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта РАН

Розроблено програму розрахунків сейсмічних хвильових полів у середовищах з довільною геометрією границь. Промодельовано вплив рельєфу на інтенсивність у точках на нерівностях денної поверхні.