Організація сейсмічного моніторингу атомних електростанцій України

1
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Наведено основні напрямки Плану заходів з оцінки сейсмічної небезпеки і перевірки сейсмостійкості діючих АЕС, затверджених ДКЯРУ та ДП НАЕК “Енергоатом”, які є підставою для виконання робіт з організації систем сейсмічного моніторингу АЕС України. Показано досвід фахівців ІГФ НАНУ у даній галузі. Визначено основні принципи побудови, їх мету та задачі. Наведено, як приклад, розробку ТЗ на проектування системи для Рівненської АЕС. Окреслено стан справ для кожної з АЕС та ближчі перспективи реалізації проектів.

  1. Вербицький С.Т., Сапужак І.Я., Стасюк А.Ф., Вербицький Ю.Т. Організація сейсмічного моніторингу важливих та екологічно небезпечних об’єктів // Тези доповідей наукової конференції, присвяченої пам'яті першого керівника Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, доктора геолого-мінералогічних наук,  професора Я.С.Сапужака “Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища. –  Львів: КВ ІГФ НАН України, 2005. С. 48-49.
  2. Вербицький С.Т., Сапужак І.Я., Стасюк А.Ф., Вербицький Ю.Т. Проектування системи сейсмічного моніторингу для дослідження геодинамічної активності в районі будівництва Дністровської ГАЕС // Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць “Будівництво в сейсмічних районах України”, Вип.64. – Київ: НДІБК, 2006. – С.416-421.
  3. Вербицький С.Т., Сапужак І.Я., Стасюк А.Ф., Вербицький Ю.Т. Проведення тимчасових сейсмічних спостережень в районі Ташликської ГАЕС // Матеріали наукової конференції до 75-річчя від дня народження першого керівника Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, доктора геолого-мінералогічних наук, професора Я.С.Сапужака: ”Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища”. – Львів: КВ ІГВ НАН України, 2006. – С.43-44.
  4. Вербицький С.Т., Сапужак І.Я., Стасюк А.Ф., Аналіз можливості застосування сейсмічного моніторингу для прогнозування небезпечних геодинамічних явищ у соляних шахтах // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ, 2008. – С. 298-303.
  5. Вербицький Ю.Т., Сапужак І.Я., Кендзера О.В., Олещук Є.І., Прокопишин В.І., Стасюк А.Ф. Ви­користання сейсмічного моніторингу для до­слід­ження впливу техногенних коливань  на спору­ди // Геоінформатика. – 2006. – №3. – С. 46–52.