Organizing of the seismic monitoring of nuclear power plants of Ukraine

2011;
: 278-280
Authors:
1
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

The basic directions of the Action Plan to assess seismic hazard and seismic check of existing nuclear power plants, approved SNRCU and NNEGC "Energoatom", which is the basis for work on seismic monitoring systems of nuclear power plant in Ukraine are represented. The experience of expert of IGPH NAS in this field is explined. The basic principles, their aims and objectives are explined too. The spesification for the Rivne NPP is represented as an example. The situation for each of NPP is outlined for short term.

  1. Verbytskyi S.T., Sapuzhak I.Ia., Stasiuk A.F., Verbytskyi Yu.T. Orhanizatsiia seismichnoho monitorynhu vazhlyvykh ta ekolohichno nebezpechnykh obiektiv // Tezy dopovidei naukovoi konferentsii, prysviachenoi pamiati pershoho kerivnyka Karpatskoho viddilennia Instytutu heofizyky im. S.I.Subbotina NAN Ukrainy, doktora heoloho-mineralohichnykh nauk,  profesora Ya.S.Sapuzhaka “Novi heofizychni tekhnolohii prohnozuvannia ta monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha. –  Lviv: KV IHF NAN Ukrainy, 2005. S. 48-49.
  2. Verbytskyi S.T., Sapuzhak I.Ia., Stasiuk A.F., Verbytskyi Yu.T. Proektuvannia systemy seismichnoho monitorynhu dlia doslidzhennia heodynamichnoi aktyvnosti v raioni budivnytstva Dnistrovskoi HAES // Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk naukovykh prats “Budivnytstvo v seismichnykh raionakh Ukrainy”, Vyp.64. – Kyiv: NDIBK, 2006. – S.416-421.
  3. Verbytskyi S.T., Sapuzhak I.Ia., Stasiuk A.F., Verbytskyi Yu.T. Provedennia tymchasovykh seismichnykh sposterezhen v raioni Tashlykskoi HAES // Materialy naukovoi konferentsii do 75-richchia vid dnia narodzhennia pershoho kerivnyka Karpatskoho viddilennia Instytutu heofizyky im. S.I.Subbotina NAN Ukrainy, doktora heoloho-mineralohichnykh nauk, profesora Ya.S.Sapuzhaka: ”Novi heofizychni tekhnolohii prohnozuvannia ta monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha”. – Lviv: KV IHV NAN Ukrainy, 2006. – S.43-44.
  4. Verbytskyi S.T., Sapuzhak I.Ia., Stasiuk A.F., Analiz mozhlyvosti zastosuvannia seismichnoho monitorynhu dlia prohnozuvannia nebezpechnykh heodynamichnykh yavyshch u solianykh shakhtakh // Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky. – Kyiv, 2008. – S. 298-303.
  5. Verbytskyi Yu.T., Sapuzhak I.Ia., Kendzera O.V., Oleshchuk Ye.I., Prokopyshyn V.I., Stasiuk A.F. Vy­korystannia seismichnoho monitorynhu dlia do­slid­zhennia vplyvu tekhnohennykh kolyvan  na sporu­dy // Heoinformatyka. – 2006. – №3. – S. 46–52.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => Fwg7NKWFfj_8z36p7G8v9Oh1VKOEDnAjNtkU0_yZG9o [:db_insert_placeholder_1] => Fwg7NKWFfj_8z36p7G8v9Oh1VKOEDnAjNtkU0_yZG9o [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:11618;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 11:17:52.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679905071 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).