Уточнення вогнищ повторних землетрусів у Закарпатті

Автори:
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Три групи повторних подій було виявлено в мукачівській серії землетрусів 2005–2006 років. Після релокації з використанням уточнених відносних вступів і станційних поправок їхні вогнища роз­ташува­лися у майже вертикальній площині вздовж азимуту ~120°, яка приблизно збіглася з площиною скиду визначеного для землетрусів єдиного механізму вогнища. Ці результати узгоджуються з даними як щодо деяких інших місцевих механізмів вогнища, так і щодо режиму розтягу в земній корі епіцентральної зони землетрусів і значного горизонтального градієнту вертикальних рухів земної поверхні у цій зоні.

 1. Вербицький С.Т., Вербицький Ю.Т. Сучасні засо­би отримання та обробки сейсмологічної інформації // Дослідження сучасної геодина­міки Українських Карпат. – 2005, Київ: Наукова Думка. – С. 80-86.
 2. Касахара К. Механика землетрясений. – Москва:  Мир, 1985. – 264 с.
 3. Кутас В.В., Руденская И.М., Калитова И.А. Кар­патс­кий годограф P- и S-волн и неод­нородности литосферы // Геофиз. журн. – 1999. – 21, №3. – С. 45-55.
 4. Кутас В.В., Дрогицкая Г.М., Корчагин И.Н. При­рода объемных волн, регистрируемых в Закарпатье при коровых землетрясениях и промышленных взрывах // Геофиз. журн. – 2003. – 25, №6. – С. 3-14.
 5. Островський А.Л., Заблоцький Ф.Д., Серант О.В., Смірнова О.М., Третяк К.Р. Результати визна­чен­ня просторових рухів і деформацій земної по­верхні на Карпатському геодинамічному по­лі­гоні за результатами GPS-спостержень // До­слід­ження сучасної геодина­міки Українсь­ких Карпат. – 2005, Київ: Наук. Думка. – С. 63-68.
 6. Сейсмологический бюллетень Украины за 2005 год. / Ред. Б.Г. Пустовитенко. – Севастополь: НПЦ «Экоси-Гидрофизика», 2007. –205 с.
 7. Сейсмологический бюллетень Украины за 2006 год. / Ред. Б.Г. Пустовитенко. – Севастополь: НПЦ «Экоси-Гидрофизика», 2008. – 295 с. 
 8. Тектоническая карта Украинских Карпат. М-б 1:200000 / Ред. В.В. Глушко, С.С. Круглов. – 1986.
 9. Хоменко В.І. Глибинна будова Закарпатського прогину. – Київ: Наук. Думка, 1971. – 231 с.
 10. Хоменко В.И. Глубинная структура юго-западного края Восточно-Европейской платформы. – Киев: Наук. Думка, 1987. – 140 с.
 11. Gnyp A. Refining locations of the 2005 Mukacheve, West Ukraine, earthquakes based on similarity of their waveforms // Acta Geophysica. – 2009. – 57, №2. – P. 330-345, DOI: 10.2478/s11600-008-0071-5.
 12. Gnyp A. Refining locations of the 2005-2006 recur­rent earthquakes in Mukacheve, West Ukraine, and implications for their source mechanism and the local tectonics // Acta Geophysica. – 2010. – 58, №4. – P. 587-603, DOI: 10.2478/s11600-010-0006-9.
 13. Shearer P.M. Improving local earthquake locations using L1 norm and waveform cross correlation: Application to the Whittier Narrows, California, aftershock sequence // Journal of Geophysical Research. – 1997. – 102. – P. 8269-8283.