Про відтворюваність взаємного розташування вогнищ повторних землетрусів за даними однієї станції

2013;
: pp. 130 - 132
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.130
Надіслано: Липень 28, 2013
Автори:
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

На основі припущення про те, що коефіцієнти взаємної кореляції між хвильовими формами повто­рних землетрусів на одній і тій самій станції залежать лише від відстані між їхніми вогнищами і спада­ють експоненціально з її збільшенням, було розроблено алогритм і програму для визначення взаємного розташування вогнищ. Варіанти взаємного розташування землетрусів мукачівської серії 2005-2006 р.р., визначені незалежно за даними чотирьох станцій Закарпаття, мало відрізнялися один від одного, що свід­чить про те, що характер схожості хвильових форм не залежить від азимута й епіцентральної відстані приймача.

  1. Гнип А. Р. Уточнення взаємного розташування повторних землетрусів у Закарпатті за даними однієї сейсмічної станції // Геодинаміка. – 2011. – 2(11). – С. 69-71.
  2. Сейсмологический бюллетень Украины за 2005 год. // Ред. Б.Г. Пустовитенко. – Севастополь: НПЦ «Экоси-Гидрофизика», 2007. – 205 с.
  3. Сейсмологический бюллетень Украины за 2006 год. // Ред. Б.Г. Пустовитенко. – Севастополь: НПЦ «Экоси-Гидрофизика», 2008. – 295 с. 
  4. Davis J.C. Statistics and Data Analysis in Geology. – John Wiley & Sons, Inc., Second edition, 1986. – 383 p.
  5. Menke, W. Using waveform similarity to constrain earthquake locations // Bulletin of the Seismological Society of America. – 1999. – 89, – № 4. – P. 1143-1146.
  6. Gnyp A. Refining locations of the 2005 Mukacheve, West Ukraine, earthquakes based on similarity of their waveforms // Acta Geophysica. – 2009. – 57, № 2. – P. 330-345, DOI: 10.2478/s11600-008-0071-5.
  7. Gnyp A. Refining locations of the 2005-2006 recurrent earthquakes in Mukacheve, West Ukraine, and implications for their source mechanism and the local tectonics // Acta Geophysica. – 2010. – 58, № 4. – P. 587-603, DOI: 10.2478/s11600-010-0006-9.
  8. Gnyp A. Recovering relative locations of the 2005-2006 Mukacheve earthquakes from similarity of their waveforms at a single station // Acta Geophysica. – 2013. – 61, – №5. – P. 1074-1087, DOI: 10.2478/s11600-012-0096-7.
  9. Shearer P.M. Improving local earthquake locations using L1 norm and waveform cross correlation: Application to the Whittier Narrows, California, aftershock sequence // Journal of Geophysical Research. – 1997. – 102, – № 3. – P. 8269-8283