Уточнення взаємного розташування повторних землетрусів у Закарпатті за даними однієї сейсмічної станції

Автори:
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

За допомогою алгоритму, створеного на основі припущення про те, що ступінь взаємної кореляції між записами повторних подій на одній і тій самій станції зменшується експоненціально із збільшенням відстані між їхніми джерелами, було визначено взаємне розташування вогнищ двох груп повторних землетрусів мукачівської серії 2005–2006 рр., які у кожній із цих груп утворили майже плоску поверхню. У результаті застосування алгоритму до сукупного набору коефіцієнтів кореляції цих груп виявилося, що їхні вогнища теж належать до єдиної площини, а взаємне розташування вогнищ дуже схоже на визначене раніше в [Gnyp, 2010] із використанням уточнених відносних вступів фаз і станційних поправок. 

  1. Сейсмологический бюллетень Украины за 2005 год. / Ред. Б.Г. Пустовитенко. – Севастополь: НПЦ «Экоси-Гидрофизика», 2007. – 205 с.
  2. Сейсмологический бюллетень Украины за 2006 год. / Ред. Б.Г. Пустовитенко. – Севастополь: НПЦ «Экоси-Гидрофизика», 2008. – 295 с. 
  3. Davis J.C. Statistics and Data Analysis in Geology. – John Wiley & Sons, Inc., Second edition, 1986. – 383 p.
  4. Gnyp A. Refining locations of the 2005 Mukacheve, West Ukraine, earthquakes based on similarity of their waveforms // Acta Geophysica. – 2009. – 57, №2. – P. 330-345, DOI: 10.2478/s11600-008-0071-5.
  5. Gnyp A. Refining locations of the 2005-2006 recurrent earthquakes in Mukacheve, West Ukraine, and implications for their source mechanism and the local tectonics // Acta Geophysica. – 2010. – 58, №4. – P. 587-603, DOI: 10.2478/s11600-010-0006-9.
  6. Shearer P., Hauksson E., Lin G. Southern California hypocenter relocation with waveform cross-correlation, Part 2: Results using source-specific station terms and cluster analysis // Bull. Seismol. Soc. Am. – 2005. –