Зони низьких сейсмічних швидкостей в земній корі і їх петрофізичні особливості

Автори:
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Київ

У земній корі (Н=5-20 км) зони низьких швидкостей (ЗНШ) можуть мати термобаричну природу. Вони виникають і змінюються залежно від глибинних температурних градієнтів і температурних потоків. На конфігурацію ЗНШ фізичні зміни параметрів порід впливають більше, ніж мінеральний склад. У земних надрах з низькими температурами і тепловим потоком наявність ЗНШ мало ймовірна.

  1. Корчин В.А. Структурные особенности мине­ральной среды в РТ-условиях различных глубин земной коры // Геофизический журнал. ― 2007. ― 29, №3. ― С.49-77.
  2. Корчин В.О. Корові термобаричні перетворення мінеральної речовини і пов’язане з ними сейсмічне вертикальне розшарування літосфери // Геодинаміка. – 2010. – №1(9). – С. 50-56.
  3. Korchin V.A, Kobolev V.P, Burtny P.A., Karnaukhova E.E. The thermobaric nature of the low seismic velocities zone’s in the Earth crust // Международный научно-практический семинар “Модели земной коры и верхней мантии”. ― 18-20 сентября, 2007. ― Санкт-Петербург, Россия. ― CD ROM.
  4. Кутас Р.И. Поле тепловых потоков и теоре­тическая модель земной коры. ― Киев: Наук. думка, 1978. ― 140 с.
  5. Лебедев Т. С., Шаповал В. И., Корчин В. А., Правдивый А. А. Определение теплопровод­ности минерального вещества по акустическим измерениям в различных термобарических условиях // Геофиз. журн. ― 1980. ― 11, № 5. ― С. 33―39.
  6. Нащекин В.В. Техническая термодинамика и теп­ло­передача. ― М.: Изд-во «Высшая школа», 1969. ― 560 с.
  7. Трипольский А.А., Шаров Н.В. Литосфера докем­брийских щитов северного полушария Земли по сейсмическим данным. – Петрозаводск, 2004. – 159.