Достовірність результатів опрацювання геодезичних даних методом скінченних елементів

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.028
Надіслано: Грудень 18, 2012
1
Національний університет водного господарства та природокористування
2
Кафедра геодезії та картографії, Національний університет водного господарства та природокористування
3
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування

Проаналізовано проблеми достовірності результатів опрацювання геодезичних даних методом скінченних елементів. Розкрито деякі оптимізаційні рішення і перспективи методу.

  1. Большев Л.Н. Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. – М.: Наука, 1983. – 416 с.
  2. Есиков Н.П. Тектонофизические аспекты анализа современных движений земной поверхности. – Новосибирск: Наука, 1979. – 173 с.
  3. Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М. Механика сплошных сред. – М.: Гостехиздат, 1953. – 788 с.
  4. Мазмишвили А.И. Способ наименьших квадратов. – М.: Недра, 1968. – 440 с.
  5. Мак-Коннел А.Д. Введение в тензорный анализ. – М.: Физматгиз, 1963. – 411 с.
  6. Марченко О., Третяк К., Кульчицький А. та ін. Дослідження гравітаційного поля, топографії океа­ну та рухів земної кори в регіоні Антарктики. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 308 с.
  7. Terada T. Miyabe N. Deformation of the earth crust in Kwansai districts and its relation to the orographic feature // Bull. Earthquake Res. Inst. – Univ. Tokyo. – 1929. – № 7. – Р. 223–239.
  8. Tsuboi C. Investigation on the deformation of the earths crust found by precise geodetic means // Japan J. Astron. and Geophys. – 1933. – №10. –