Геоелектричні параметри верхньої мантії західної України І околиць обсерваторії Плещеніци

2013;
: pp. 213 - 215
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.213
Надіслано: Червень 22, 2013
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Білоруський науково-дослідний геологорозвідувальний інститут республіканське унітарне підприємство

Наводяться результати одновимірної інверсії узагальнених кривих магнітотелурічного і магнітоваріаційного зондувань південно-західного регіону Східно-Європейської платформи. Існування провідного шару на глибинах, що перевищують 600 км, підтверджується на значних територіях України та Білорусі. Питомий опір верхньої мантії території Білорусі на глибинах 250-400 км приблизно в 2 рази менший, ніж для України і складає близько 20 Ом×м для Білорусі і 50 Ом×м для України.

  1. Астапенко В.Н. Земная кора и мантия территории Беларуси по магнитотеллурическим данным. – Минск, 2012. – 208 c.
  2. Астапенко В.Н., Логвинов И.М. Геоэлектрические    параметры верхней мантии окрестностей обсерватории Плещеницы // Геофиз. журн. – 2014. – Т. 36, – № 1. – С. 34-40.
  3. Логвинов И.М. Геоэлектрические характеристики земной коры и мантии юго-запада Восточно- Европейской платформы и Карпат: дис. доктора геол. наук: 04.00.22. – К., 2012. – 306 с.
  4. Constable S.C., Parker R.L., Constable C.G. Occam's inversion: a practical algorithm for the inversion of electromagnetic data // Geophysics. – 1987. – 52. – P.289-300.
  5. Olsen N. The electrical conductivity of the mantle beneath Europe derived from C-responses from 3 to 720 hr // Geophys. J. Int. – 1998. – 133. – P. 298-308.
  6. Semenov V.Yu., Pek J., Adam A., Ernst T., Jozwiak W., Kovachikova S., Ladanyvskyy B., Logvinov I., Nowozynski K., Tarasov V., Vozar J. and Experi­mental Team of CEMES Preliminary analysis of long-period induction data across the Trans-European sature zone: CEMES Project (2001-2004) // IAGA. 17th Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth. Hyderabad, India, October 18-23, 2004. – P. 128.
  7. Semenov V.Yu., Pek J., Adam A., Jozwiak W., Ladanyvskyy B., Logvinov I., Pushkarev P.,Vozar J. Electrical structure of the upper mantle beneath Central Europe: Results of the CEMES project // Acta Geophysica. – 2008. – V. 56, – N 4, – P. 957-981.
  8. Semenov V.Yu. Regional conductivity structures of the Earth’s mantle // Publish. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. – 1998. – C.65(302). – 122 p.