Східноєвропейська платформа

2D та квазі-3D геоелектричні моделі Земної кори та верхньої мантії як можливе свідчення недавньої тектонічної активності в західній частині Українського щита

Мета представленої роботи – моделювання розподілу електропровідності в північно-західній частині Українського щита та вивчення взаємозв’язку геоелектричних аномалій із природними родовищами корисних копалин та з ознаками можливої тектонічної активізації довгоіснуючих систем розломів на щиті. Методологія досліджень базувалася на довгоперіодних магнітотеллурічних і магнітоваріаційних вимірюваннях в діапазоні періодів від 3-16 до 2500-3600 с. Густа мережа пунктів вимірювань дала змогу дослідити геоелектричну структуру сегмента Українського щита, обмеженого координатами 26°-30°E та 48°-51,7°N.

Досвід сейсмічного моніторингу майданчиків розміщення АЕС на Східно-Європейській платформі

Наведено результати використання тимчасових пересувних малоапертурних сейсмічних антен для контролю стабільності стану геологічного середовища в період будівництва АС в Ленінградській і Нижегородської областях.

Про гідрогеологічні відгуки підземних вод Українського і Московського масивів на катастрофічі землетруси

Наводяться результати спільної обробки гідрогеологічних і сейсмічних даних, які дозволили простежити приуроченість гідрогеологічних відгуків до типу сейсмічних хвиль від землетрусів і виразність постсейсмічних ефектів у варіаціях рівня підземних вод. Зокрема, за період спостережень з 01.11.2010 по 31.05.2011 зареєстрований значний ко- і постсейсмічний відгук на катастрофічний землетрус 11.03.2011 поблизу східного узбережжя о. Хонсю (Японія) з магнітудою 8,9.

Геоелектричні параметри верхньої мантії західної України І околиць обсерваторії Плещеніци

Наводяться результати одновимірної інверсії узагальнених кривих магнітотелурічного і магнітоваріаційного зондувань південно-західного регіону Східно-Європейської платформи. Існування провідного шару на глибинах, що перевищують 600 км, підтверджується на значних територіях України та Білорусі. Питомий опір верхньої мантії території Білорусі на глибинах 250-400 км приблизно в 2 рази менший, ніж для України і складає близько 20 Ом×м для Білорусі і 50 Ом×м для України.

Палеотектонічні реконструкції розташування Східноєвропейської платформи у середньому Палеозої за палеомагнітними визначеннями

Наведено результати палеомагнітних досліджень осадових сіроколірних та червоноколірних порід нижнього девону південного заходу України (басейн річки Дністер). Зразки представлені сірими глинистими вапняками та доломітами Тиверської серії, а також червоними пісковиками та алевро­аргілітами Дністровської серії. Їх вік відповідає Лохковському ярусу міжнародної геохронологічної шкали.