Геотектонічні дослідження фундаменту Українського щита на геолого-формаційній основі: головні результати

2013;
: pp. 40 - 42
Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Викладені підсумки геотектонічного аналізу фундаменту Українського щита. Аналіз проведений з використанням досягнень морфопарагенетичних геолого-формаційних досліджень і уявлень про поверхово-блокову будову регіону. Головним результатом геотектонічних досліджень стало складання тектонічної карти Українського щита масштабу 1:2 500 000 та 1:2 000 000, а також обґрунтовування низки важливих аспектів геотектонічного розвитку регіону.

  1. Кирилюк В.П. Головні підсумки морфопара-гене­тичних геолого-формаційних досліджень ниж­нього докембрію // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2005. – Вип. 19. – С. 52-74.
  2. Кирилюк В.П. Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000. Частина ІІ. Тектоніка фундаменту Українського щита. Пояснювальна записка до “Тектонічної карти фундаменту Українського щита” масштабу 1:2 000 000. – К.: УкрДГРІ, 2007. – 78 с.
  3. Кирилюк В.П. „Геодинаміка” и раннедокем-брийская геология щитов древних платформ // Геодинаміка. – 2012. – № 2 (13). – С. 43-54.
  4. Національний атлас України. – К.:  Картографія, 2007. – 440 с