Літолого-петрофізична неоднорідність порід-колекторів

2013;
: pp. 28 - 30
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.028
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,
2
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,
3
Львівське відділення УкрГГРІ, Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу
4
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,
5
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,

На основі проведених досліджень виділено три літотипи порід, описана їхня будова, виявлено вплив постседиментаційних перетворень та ін. До змін, які наклалися на фоновий літогенез, автори відносять вилуговування, сульфатизацію та відкладення рудних мінералів. Різноманіття цих процесів прозвело до значної петрофізичної неоднорідності геологічного розрізу, що потрібно враховувати під час освоєння пластів, впровадження методів інтенсифікації тощо.

 1. Морозов В.П. Вторичные изменения карбоновых нефтеносных известняков Волго-Уральской антеклизы // Літосфера. – 2006. – № 3. – С. 141-148.
 2. Владика В.М., Нестеренко М.Ю., Балацький Р.С., Чебан О.В. Петрофізичні та нафтовіддавальні особливості порід-колекторів нижньопермського віку Гнідинцівського нафтового родови­ща Дніпровсько-Донецької Западини // Вісник Харківського Нац. Ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія геологія-географія-екологія. Вип. 37 (№ 1033). – Харків, 2012. – С. 9-14.
 3. Градзиньский Р., Костецкая А., Радомский А., Унруг Р. Седиментология. – М.: Недра, 1980. – Пер. Изд. ПНР, 1976. – 640 с.
 4. Вишняков С.Г. Генетические типы доломитовых пород северо-западной окраины Русской платформы. // Тр. ИГН АН СССР, вып. 2, 1956. – С. 32-39.
 5. Шванов В.Н., Фролов В.Т., Сергеева Э.И. и др. Систематика и классификация осадочных пород и их аналогов – СПб: Недра, 1998. – 352 с.
 6. Уилсон Дж.Л. Карбонатные фации в геологи­ческой истории. – М.: Недра, 1980. – 463 с.
 7. Градзиньский Р., Костецкая А., Радомский А. и др. Седиментология. – М.: Недра, 1980. – 640 с.
 8. Рединг Х.Г. Обстановки осадконакопления и фации. – М.: Мир, 1990. – Т. 2. – 348 с.
 9. Япаскурт О.В. Литология. – М.: Издательский центр “Академия”, 2008. – 336 с.
 10. Лидер М.Р. Седиментология. Процессы и продук­ты. – М.: Мир, 1986. – 439 с.
 11. Махнач А. А. Стадиальный анализ литогенеза. – Минск: БГУ, 2000. – 255 с.
 12. Riding, R. Classification of microbial carbonates. In: R. Riding (ed.), Calcareous algae and stromatolites. Springer-Verlag, Berlin, 1991. – P. 21-51