Неусталена фільтрація стисливої рідини у кусково-однорідному пласті з нелінійною поведінкою матеріалів зон

2013;
: pp. 148 - 150
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.148
Надіслано: Липень 09, 2013
1
Національний університет «Львівська політехніка»; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Обґрунтовано ефективність використання непрямого методу приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’язку задачі про неусталений рух стисливої рідини в пружному пористому обмеженому кусково-однорідному пласті з урахуванням нелінійної поведінки матеріалів зон та умов ідеального контакту на межі поділу середовищ. Побудовано дискретно-континуальну модель задачі для різних типів граничних умов на зовнішньому контурі та на межі свердловини і довільних початкових умов. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінки впливу параметрів моделі на зміну пластового тиску.

  1. Бойко В.С., Бойко Р.В. Підземна гідрогазомеханіка. – Львів: Апріорі, 2007. – 452 с.
  2. Журавчак Л.М., Грицько Є.Г. Метод приграничних елементів у прикладних задачах математичної фізики. - Львів: Карпатське відділення Інcтитуту геофізики НАН України, 1996. - 220 c.
  3. Журавчак Л.М., Струк А.Є. Порівняння методів граничних та приграничних елементів при знаходженні неусталеного тиску у пружному пористому замкненому пласті // Вісник
    Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. Сер. „Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, Львів, 2012. – № 732. – С. 198-206.