Проведення сейсмічних спостережень на тимчасово організованих пунктах у районі розташування Запорізької АЕС

2013;
: pp. 115 - 117
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.115
Надіслано: Липень 31, 2013
1
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
3
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
4
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Показано актуальність проведення тимчасових інструментальних сейсмологічних спостережень в районі розташування Запорізької АЕС. Наведено терміни та етапи виконання спостережень, типи реєструючої апаратури - широкосмуговий сейсмометр GURALP CMG-40TD та акселерометри GURALP CMG-5TDE, топологію тимчасових пунктів сейсмічних спостережень та конструктивні особливості їх облаштування. Приведено основні результати обробки цифрових записів сейсмічних подій, складено каталоги основних типів подій - телесейсмічних, регіональних, вибухів. Проведено аналіз даних, накопичених за період спостережень, відзначено, що рівень техногенних шумів на тимчасових пунктах сейсмічних спостережень досить високий, що обмежує чутливість мережі.

  1. Бушмакина Г.Н. Сейсмологический мониторинг района размещения Южно-Украинс­кого єнергокомплекса и предварительные результаты наблюдений // Материали  ІХ  Міжнародної наукової конференції “Моніторинг геологічних процесів”, м.Київ, 14–17 жовтня 2009 р. – К., 2009. – С.44–46.  
  2. Вербицький С.Т., Вербицький Ю.Т., Пронишин Р.С., Сапужак І.Я. Розробка системи сейс­мічного моніторингу в районі розташування Хмельницької АЕС/ Збірник матеріалів ХVІІ Міжнародного наук.-техн. симп. “Геоінфор­маційний моніторинг навколишнього сере­довища: GNSS i GIS – технології”, 10-15 вересня 2012 р. м.Алушта (АР Крим). – Львів, СПОЛОМ, 2012. – С. 267-269.
  3. Вербицький С.Т., Вербицький Ю.Т., Пронишин Р.С., Сапужак І.Я. Розробка системи сейсмічного моніторингу в районі розташування Рівненської АЕС. Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць “Будівництво в сейсмічних районах України”, Вип.76. – Київ: ДП НДІБК, 2012. – С.715-720.
  4. Сапужак  І.Я. Організація сейсмічного моніторин­гу атомних електростанцій України // Геодинаміка, №2 (11) / 2011. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011. – С.278-280.