Результати компонентних вимірювань магнітного поля землі на мережі пунктів вікового ходу України у 2005-2010 рр.

2013;
: pp. 219 - 221
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.219
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Український державний геологорозвідувальний інститут
4
Національний Університет "Львівська політехніка"; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
6
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Наводяться результати компонентних вимірювань геомагнітного поля на новій мережі пунктів вікового ходу України за період 2005-2010 роки. Вперше для території України побудовано карти вікового ходу за всіма компонентами магнітного поля Землі (D,I,X,Y,Z,H,T) та створено каталог їх значень для епохи 2010.5. Побудовано карту магнітного схилення D для епохи 2010.5 для всієї території України, котра може успішно використовуватись для потреб навігації та картографування.

  1. Городиський Ю. Про редукцію елементів земного магнетизму на пунктах вікового ходу // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. (Київ, вересень 2007). – К., 2007. – С. 59-60.
  2. Максимчук В., Городиський Ю., Кузнєцова В. Динаміка аномального магнітного поля Землі. – Львів: Євросвіт, 2001. – 308 с.
  3. Максимчук В., Трегубенко В., Городиський Ю., Орлюк М. Вивчення вікового ходу геомагнітного поля в Україні: стан та проблеми // «ПРИКЛАДНА ГЕОЛОГІЧНА НАУКА СЬОГОДНІ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ». Матеріали міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 50-річчю створення УкрДГРІ. 5-6 липня 2007 р. Київ-2007. – C.105-106.
  4. Яновский Б.М. Земной магнетизм. – Ленинград: Наука, 1978. – 580 с.