Сейсмічність Олеської площі: екологічні аспекти

2013;
: pp. 250 - 252
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.250
Надіслано: Червень 29, 2013
1
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Проаналізовано сейсмічність Олеської площі та прилеглих територій у межах Львівської області, зокрема, деякі особливості землетрусів у В. Мостах (1875 р.) і Комарно (2007 р.) а також вплив на дану територію землетрусів зони Вранча (зокрема, землетрусу 1838 р.). За зарубіжними даними про вплив методу гідророзриву пласта на сейсмічність зроблено висновки щодо можливих змін сейсмічного режиму цієї території і підвищення можливої загрози для водних ресурсів Львівщини при розробці покладів сланцевого газу.

 1. Горбунова И.В. Определение протяженности очага и направление разрыва по волновой картине на сейсмограмме / ДАН СССР. – М.– 1981. – Т. 261, 3. – С. 836-839.
 2. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Під ред. В.І. Старостенка. – К.: Наук. думка. – 2005. – 254 с.
 3. Евсеев С.В. Землетрясения Украины. – К.: Изд-во АН УССР. – 1961. – 76 с.
 4. Кендзера О., Пронишин Р., Бень Я. Сейсмічна небезпека Передкарпаття // Праці НТШ.– Львів. – 1997. – Т. 1. – С. 104-113.
 5. Крупський Ю.З. .Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – К.: Укр ДГРІ, 2001. – 144 с
 6. Мельничук М.И. О генетической связи сейсмических процессов с тектоникой Карпатского региона // Геофиз. журн. – 1982. – Т. 4, № 2. – С. 34-41.
 7. Назаревич А.В., Назаревич Л.Е. Геодинаміка літосфери заходу Закарпаття за комплексом даних // Геодинаміка. – 2004. – № 1(4). – С. 45-53.
 8. Назаревич Л.Є., Назаревич А.В. Сейсмічність і деякі особливості сейсмотектоніки Українських Карпат // Геодинаміка. – 2012. – № 1(12). – С. 145-151
 9. Тектонічна карта Західного нафтогазоносного регіону України. – К.: УкрДГРІ. – 1994.
 10. Geomechanical Study of Bowland Shale Seismicity. – Cuadrilla Resources, 02.10.2011.
 11. Keranen K.M., Savage H.M., Abers G.A. and Co-chran E.S. Potentially induced earthquakes in Ok-lahoma, USA: Links between wastewater injection and the 2011 Mw 5.7 earthquake sequence // Geo-logy. – 2013, v. 41. – Р. 699-702.