зсуви

Геологічні умови розвитку та ландшафтна диференціація сучасних геолого-геоморфологічних процесів у високогір’ї Чорногірського масиву (Українські Карпати)

Мета цього дослідження – проаналізувати фактори розвитку, особливості поширення та ландшафтну диференціацію геолого-геоморфологічних процесів у субальпійському й альпійському високогір’ї Чорногори, а також визначити вплив геологічної будови та морфометричних особливостей на інтенсивність їхнього розвитку. Методичною основою дослідження є комбінація методів польових досліджень та геоінформаційного аналізу засобами ГІС, що дало змогу визначити у високогір’ї Чорногори основні осередки розвитку обвалів, осипів, зсувів та лінійної ерозії.

Деформаційний моніторинг територій розташування важливих інженерних об'єктів

Розглядаються результати багаторічних досліджень зсувних процесів на території експлуатації гідроакумулюючої електростанції за допомогою сучасних технологій ГНСС. Виявлено наявність деформування земної поверхні як у плані, так і по вертикалі. Зміщення одних пунктів відбувається по замкнутій поступально-зворотній траєкторії, не перевищуючи декількох міліметрів. Іншій частині пунктів властива поступальна спрямованість горизонтальних зміщень при наявності також і зворотниих зміщень.

Ефективність методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі в задачі моніторингу зсувних процесів на схилах Київського водосховища

Мета. Демонстрація ефективності геофізичного методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) у наземно-свердловинному варіанті з реалізацією режимних спостережень та ув’язкою одержаних результатів з інженерно-геологічними дослідженнями зсувів на прикладі території, розташованої на правому березі водосховища Київської гідроелектростанції. Методика. Роботи проведені в 2009, 2011 та 2013 роках в площинному варіанті та в 2013 – в свердловинному. В площинному варіанті вимірювання виконані по серії профілів на площі до 105 м2.

Аналіз впливу геологічної будови гірських порід на характеристики зсувів

Мета. Метою цих досліджень є аналіз впливу геологічної будови з урахуванням інженерно-геологічного районування та морфологічних особливостей рельєфу на характеристики зсувів із подальшим їх статистичним аналізом для виявлення впливу комплексу зовнішніх чинників на умови формування зсувів. Використано результати опрацювання кадастру зсувів Закарпатської та Чернівецької областей, що містив інформацію про просторову базу даних та характеристики 3458 зсувів. Методика.