Мета і сфера діяльності журналу

Тематика Журналу:

 • Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
 • Будівельні матеріали та дорожнє будівництво;
 • Технологія будівельного виробництва;
 • Будівельна механіка;
 • Інженерія довкілля;
 • Теплогазопостачання та вентиляція;
 • Водопостачання та водовідведення.

Мета видання – висвітлення актуальних проблем досліджень у різних галузях будівництва та інженерії довкілля та шляхів їх вирішення, а також залучення до цього процесу найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової та професійної спільноти.

Завдання:

 • забезпечення розширення наукового кругозору дослідників із профільних та суміжних галузей знань;
 • інформування широких кіл науковців та практиків про проблематику та передовий досвід різномасштабних досліджень в галузі;
 • сприяння в налагодженні творчих зв’язків між різними науковими і виробничими колективами; 
 • залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем досліджень у будівництві.

Журнал регулярно публікує результати досліджень вчених Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та зарубіжних науковців. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, дослідницькими методологіями, практичними досягненнями і формує інформаційне поле для наукових дискусій.