Опис системи контролю якості (рецензування)

Кожний  поданий рукопис до редакції підлягає рецензуванню.

Всі рукописи повинні  відповідати профілю, політиці журналу та мають бути  підготовлені відповідно до вимог журналу. Неналежним чином підготовлені рукописи будуть відхилені.  

Прийняті для публікації рукописи спрямовуються на рецензію. Кожна стаття рецензується як мінімум двома фахівцями, один з яких може бути членом редколегії. Рецензування проходить у формі «подвійного сліпого рецензування». При  рецензуванні оцінюються відповідність статті та її назви тематиці журналу, актуальність та науковий рівень, переваги і недоліки, відповідність оформлення статті вимогам редакції. При наявності однієї негативної рецензії рукопис надсилається ще одному рецензенту. При двох негативних рецензіях рукопис відхиляється редакцією.

Рецензія з висновком (рекомендується без змін, рекомендується з урахуванням зауважень, чи не рекомендується), надається автору статті без підпису рецензента.

Всі спірні питання розглядаються на засіданні редколегії. Рішення про доцільність публікації приймає редакційна колегія голосуванням за більшістю голосів.

Остаточне рішення про публікацію статті приймається головним редактором.

Після того, як рукопис прийнято, він проходить літературне редагування, редагування англійської мови, внесення остаточних поправок авторами.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

  1. Рецензенти повинні зберігати конфіденційність всієї інформації стосовно переглянутого рукопису.
  2. Рецензенти повинні переконатися, що автори здійснили всі посилання до джерела даних, що були використані в дослідженні. Будь яка подібність між рукописом та іншими опублікованими статтями повинна бути негайно донесена до відома редакції.
  3. Рецензенти повинні чітко висловлювати свою точку зору, відповідно її аргументуючи.
  4. У випадку, якщо рецензенти вважають, що неможливо завершити процес огляду вчасно, необхідно негайно повідомити редакцію, щоб рукопис був відправлений будь якому іншому рецензенту.
  5. Рецензенти повинні повідомити редакцію, чи є конфлікт інтересів у розгляді статті