Редакційна колегія

Головний редактор:

Бліхарський Зіновій Ярославовичдоктор технічних наук, професор, директор Інституту будівництва та інженерних систем, Національний університет «Львівська політехніка» (Zinoviy Blikharskyy).

Заступник головного редактора:

Желих Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерних систем, Національний університет «Львівська політехніка» (Vasyl Zhelykh).

Відповідальний секретар:

Миронюк Христина Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції, Національний університет «Львівська політехніка» (Khrystyna Myroniuk).

Члени редакційної колегії:

 1. д-р техн. наук, проф. Соболь Христина Степанівна (Khrystyna Sobol),
 2. д-р техн. наук, проф. Саницький Мирослав Андрійович (Myroslav Sanytskyi),
 3. д-р техн. наук, проф. Харченко Євген Валентинович (Yevhen Kharchenko),
 4. д-р техн. наук, доц. Возняк Орест Тарасович (Orest Voznyak),
 5. канд. фіз.-мат. наук, доц. Стасюк Богдан Мирославович (Bohdan Stasyuk),
 6. канд. техн. наук Віра Володимир Володимирович (Volodymyr Vira),
 7. проф. Яцек Селейдак (Польща) (Jacek Selejdak),
 8. проф. Мацей Майор (Польща) (Maciej Major),
 9. проф. Малгожата Улевич (Польща) (Malgorzata Ulewicz),
 10. проф. Душан Катунський (Словаччина) (Dušan Katunský),
 11. проф. Надежда Стевулова (Словаччина) (Nadežda Števulová),
 12. доц. Петер Капало (Словаччина) (Peter Kapalo),
 13. доц. Зузана Вранайова (Словаччина) (Zuzana Vranayová),
 14.  доц. Тодор Дончев (Великобританія) (Todor Donchev),
 15. д.т.н., проф. Маошен Чжень (Китай) (Maosheng Zheng),
 16. д-р техн. наук, проф. Чернюк Володимир Васильович (Volodymyr Chernyuk)
 17. канд. техн. наук Бліхарський Ярослав Зіновійович (Yaroslav Blikharskyy)
 18. доц, Ілкер Текін, Ph.D (Туреччина) (İlker Tekin)
 19. д-р техн. наук, проф. Лабай Володимир Йосифович (Volodymyr Labay)
 20. д-р техн. наук, доц. Шаповал Степан Петрович (Stepan Shapoval)
 21. д-р техн. наук, доц. Хміль Роман Євгенович (Roman Khmil)
 22. канд. техн. наук, доц. Марків Тарас Євгенович (Taras Markiv)
 23. канд. техн. наук, доц. Парнета Богдан Зіновійович (Bohdan Parneta)
 24. канд. техн. наук, доц. Пенцак Андрій Ярославович (Andrii Pentsak)
 25. канд. техн. наук, доц. Жук Володимир Михайлович (Volodymyr Zhuk)